AGU pojistky

Malé skleněné pojistky, které se hojně používaly v minulosti. Díky jejich skleněné konstrukci se dnes již používají méně a jsou nahrazovány pojistkami typu Mini-ANL.