Silnější čističe na kůži

Intenzivní čističe na kůži dokáží odstranit výrazně větší znečištění kůže. Před použitím silnějšího čističe doporučujeme čistič otestovat na nenápadném, skrytém místě, např. na zadní části sedačky dole u nohou. V krajním případě (u méně kvalitních kůží) může dojít k narušení barvy kůže. Je třeba ale rozlišovat poškození barvy vlivem silného čističe kůže a odkrytí již poškozeného, odřeného místa v kůži. Jedná se o místa, která jsou nejvíce namáhána a pod špínou není často ani vidět původní barva kůže. Po vyčištění intenzivním čističem se může stát, že dojde k odkrytí takového místa. Po vyčištění kůže doporučujeme kůži impregnovat kondicionérem nebo ochranou kůže. Nejvyšší stupeň ochrany kůže nabízejí keramické povlaky na kůži.