Antivibrační tlumící materiály

Antivibrační materiál slouží k zamezení vibrací a rezonancí na karoserii vozidel. Aplikuje se jako první vrstva tlumení při odhlučnění vozidel, nebo pro zlepšení akustiky reproduktorů. Účinek antivibračních materiálů je dán zejména jejich akustickým ztrátovým ztrátovým činitelem, tloušťkou, kvalitou i složením. Doporučujeme zejména antivibrační materiály Comfortmat, které nemají díky svým fyzikálním vlastnostem na dnešním trhu konkurenci.