Antivibrační tlumící materiály

Antivibrační materiál slouží k zamezení vibrací a rezonancí na karoserii vozidel. Aplikuje se jako první vrstva tlumení při odhlučnění vozidel, nebo pro zlepšení akustiky reproduktorů. Účinek antivibračních materiálů je dán zejména jejich akustickým ztrátovým činitelem, tloušťkou, kvalitou i složením. Doporučujeme zejména antivibrační materiály Comfortmat, které nemají díky svým fyzikálním vlastnostem na dnešním trhu konkurenci.