Antivibrační materiály

Antivibrační materiál slouží k zamezení vibrací a rezonancí karoserie vozidel a snížení nízkofrekvenčního hluku pronikajícího do interiéru. Aplikuje se jako první vrstva tlumení při odhlučnění vozidel, nebo pro zlepšení akustiky reproduktorů. Účinek antivibračních materiálů je dán zejména jejich akustickým ztrátovým činitelem, tloušťkou, kvalitou i složením. Doporučujeme antivibrační materiály ruských společností Comfortmat a SGM, které nemají díky svým vlastnostem na dnešním trhu konkurenci.