Můj účet

ESB Audio - high-end reproduktory z Itálie

Nově můžete na našem eshopu zakoupit produkty italského výrobce ESB Audio, který se pyšní více jak padesátiletou historií. Původně se v ESB zabývali výrobou špičkových reproduktorových soustav pro domácí audio, které patřily po mnoho desítek let k tehdejší světové špičce. Bohatá historie a obrovské zkušenosti umožnily vznik současného portfolia reproduktorů do auta, které zaujmou nejen úžasným zvukem, ale i použitím exkluzivních materiálů a perfektním zpracováním. V nabídce najdete několik modelových řad v čele se super high-end třípásmovým systémem Diecimila, který představuje pravděpodobně technologicky nejvyspělejší a nejdražší reproduktory do auta na dnešním trhu. Více o značce ESB Audio se dozvíte v naší aktualitě.

ESB audio od historie po současnost

Historie ESB Audio spadá až do roku 1972, kdy byla oficiálně tato italská značka založena. ESB audio patří mezi nejslavnější výrobce reproduktorových soustav druhé poloviny 19. století a během své bohaté historie uvedli na trh spoustu inovativních technologií a mnoho high-end produktů z oblasti domácí audio techniky, které dosáhly obrovského celosvětového úspěchu. Reproduktorové soustavy ESB předčily svou kvalitou i tehdejší špičku v podobě amerických výrobců Acoustic Research nebo JBL a stanovily nové standardy kvality zvuku. Na velkou poptávku v ESB rychle reagovali a v roce 1978 bylo postaveno nové sídlo firmy o celkové ploše 14 tisíc m². Díky zprovoznění supermoderního sídla s pravděpodobně největší bezodrazovou komorou tehdejší doby produktivita rychle roste na tisíc reproduktorů za jeden den. Závratný růst výroby je však doprovázen také neméně důležitým růstem kvality a vývoje nových technologií. Na základě získaných zkušeností se v roce 1984 začali inženýři ESB zabývat výzkumem zaměřeným na optimalizaci zvuku v automobilovém prostředí a o dva roky později zahájili vyrobu prvních reproduktorů do auta. Díky velkému úspěchu se v ESB začali čím dál více zaměřovat na automobilový průmysl a jeho náročné výzvy. Car Audio začíná být fenoménem tehdejší doby a v roce 2005 byla založena ve městě Aprilia, kde ESB sídlí, škola zaměřená výhradně na ozvučení vozidel. Tehdy padlo i definitivní rozhodnutí opustit svět domácího audia a věnovat se výhradně ozvučení vozidel. Pokud vás zajímá rozsáhlá historie tohoto výrobce, můžete si všechny důležité historické milníky přečíst na oficiálním webu, ale i v našem článku ještě zmíníme několik zajímavostí z historie značky. V současnosti ESB spadá spolu s americkým výrobcem audiofilních zesilovačů a DSP procesorů Zapco pod italskou společnost Apex Group. Ptáte se zda v budoucnu budou uvedeny na trh nové domácí reproduktory ESB? Dle zakladatele Vincenza Biaselly je to pravděpodobné, ale bude potřeba stejně inovativní a revoluční projekt, jako v případě tehdejší řady 7. A dle našich interních informací se tomu tak brzy opravdu stane!

Historické milníky značky - výzkum stability fáze a UMA jednotka 

Za svou bohatou historii se může ESB pochlubit několika revolučními technologiemi, které zaznamenaly velký úspěch a položily základy i pro současnost. Výzkum zaměřený na stabilitu fáze a vznik dvoupásmové jednotky nazývané UMA patří mezi hlavní historické milníky ESB. Až do počátku 70. let 20. století prakticky všichni výrobci reproduktorů na světě umísťovali reproduktory do svých boxů spíše podle logiky designu než akustiky. Ohled se bralo pouze na umístění výškového reproduktoru nad středotónovým, respektive basovým reproduktorem. Pak někdo rozhodl, že je lepší dát reproduktory do fáze, zarovnat akustické středy tak, aby byly stejně vzdálené od místa poslechu. Přitom nezáleželo na tom, zda jsou všechny reproduktory ve stejné rovině. A to jak vertikální, tak horizontální. V ESB se začali zabývat touto problematikou a rozhodli se pro rozsáhlý výzkum stability fáze. Nakonec dospěli k několika závěrům o reprodukci a věrnosti zvuku, kterými se později začali řídit snad všichni přední výrobci reproduktorů tehdejší doby. Mezi prvními výsledky výzkumu bylo zjištění, že rovnoměrná vzdálenost středů reproduktorů od místa poslechu není rozhodující pro basový reproduktor a má minimální vliv na spojení středového a výškového reproduktoru. Proto je nesmysl umístění jednotlivých reproduktorů v různých rovinách. Takové reproduktory po výzkumu ESB následně rychle vymizely z celosvětového trhu. Dalším důležitým bodem bylo zjištění, že středy výškových a středových reproduktorů musí být zarovnány ve vertikální linii a zároveň umístění těchto reproduktorů musí být asymetrické vzhledem ke středové linii skříně reproduktoru. Výškové a středové reproduktory by také měly být k sobě co nejblíže s ohledem na frekvenci, na které se protínají. A tak se zrodila UMA jednotka (Unit Medium High), která jednou provždy změnila design i konstrukci reproduktorů ESB. Bližší informaci se můžete opět dočíst na oficiálním webu výrobce. I po několika desetiletích zůstávají v ESB věrní tomuto konceptu, který je vhodný jak pro ozvučení domácností, tak i automobilu. Vlajková loď reproduktorů série 8000 (Otomila) si vysloužila dokonce ocenění prestižní organizace EISA a to rovnou jako nejlepší produkt v kategorii reproduktorů do auta.

Systém DSR jako první krok k dnešním DSP procesorům

Společně s UMA jednotkou zahájili v ESB také nový diskurs o problému umístění reproduktorů v prostředí a optimální poslechové pozici. Diskuse a experimenty během několika příštích let nakonec vedly k projektu DSR. Systém DSR (Distributed Spectrum Radiation) umožní, aby bylo dosaženo dokonalého zvuku i pokud neposloucháte reproduktory zrovna v optimální pozici. Poprvé byl tento systém představen společně s dnes již legendárními reproduktory ESB série 7. Jedná se o řadu reproduktorů navržených a vyrobených s jediným cílem a to dosáhnout nejvyšší kvality poslechu jakéhokoli hudebního žánru a v jakémkoli prostředí. Zvukové charakteristiky byly naprosto výjimečné, spojené s přirozeným zabarvením, obrovskou dynamickou kapacitou a vysokou účinností. Doug Sax, uznávaný nahrávací technik a držitel několika cen Grammy, který nahrál několik světoznámých alb od The Doors, Pink Floyd nebo Boba Dylana o těchto reproduktorech napsal recenzi do časopisu Absolute Sound s těmito slovy. "Nepamatuji si, kdy jsem naposledy poslouchal tak kompletní dílo. Výsledek je ohromující, daleko za hranicí přesnosti zvuku. Ucelené, zábavné a živé nástroje, prostorovost a souhra hudby a emocí. Nikdy jsem neslyšel reproduktory, které by byly schopny vytvořit tak prostorový zvuk jako tento italský div." A to je výsledek právě systému DSR, který zůstává i dnes, o více než 30 let později, inovativním a jedinečným konceptem, jehož implementace pomohla společnosti ESB vytvořit si nezpochybnitelnou pověst jednoho z nejlepších výrobců reproduktorů všech dob. Po DSR začali v ESB přemýšlet, jak dále rozvíjet návrh optimálního umístění reproduktorů a jak korigovat odezvu reproduktorů tak, aby vyhovovala akustice a prostředí, ve kterém byly umístěny. Provedení změn za účelem přizpůsobení zvuku jakémukoli prostředí by vyžadovalo zpracování signálu mimo analogová zařízení, které byly v té době k dispozici. A provedení úprav v digitální sféře by vyžadovalo výpočetní výkon, který v té době ještě nebyl dostupný. To se změnilo na počátku roku 2000, ale výrobní náklady byly příliš vysoké na to, aby se investice vrátily. A tak ESB potkal podobný osud jako ostatní věhlasné výrobce Acoustic Research, KLH nebo JBL, kteří zavřeli své továrny nebo je získaly konglomeráty. Zatímco však společnost ESB zavřela továrnu na výrobu drahých domácích reproduktorů, pokračovala ve výrobě automobilových reproduktorů se systémy využívajícími stejnou technologii a často dokonce stejné měniče, jaké byly vyvinuty pro slavné domácí reproduktory řady 7. 

Od DSR k DSP - jak vidí budoucnost ozvučení vozidel v ESB Audio?

Po příchodu reproduktorů řady 7 s DSR systémem začali inženýři ESB přemýšlet o dalším kroku v přesnosti zvuku. Rozhodli se, že tímto důležitým krokem bude překonání posledních překážek. Nejprve bude nezbytné vytvořit větší zvukovou scénu v širší poslechové oblasti, poté dosáhnout správného přizpůsobení každého reproduktoru s konkrétním prostředím, ve kterém je umístěn. Do té doby, vlastně až do současnosti, jsou tyto problémy stále nevyřešené a řešením je metoda pokus-omyl změnou polohy reproduktorů, což obvykle stejně končí s neuspokojivým výsledkem. Otázka je zjevně složitá a zásah musí být proveden ve dvou směrech. V prvé řadě co nejvíce přizpůsobit reproduktory prostředí a poté přizpůsobit prostředí konkrétním vlastnostem reproduktoru. Cílem ESB tedy bylo změnit chování reproduktorů, korigovat úroveň, fázi a zpoždění, ve snaze kompenzovat anomálie prostředí. Úroveň je podobná tomu, co se děje v moderních sluchátkách s potlačením hluku (vytváří zvuk identický s tím, který chcete odstranit, ale ve fázové opozici s výsledkem nulového šumu). V reproduktoru může stanovení úrovně opačného znaménka k nadměrným frekvencím detekovaným v prostředí vést k získání lineární křivky odezvy. Také úpravy úrovní a zpoždění jsou stejně účinné pro odstranění nebo korekci nežádoucích odrazů a stojatého vlnění určitých frekvencí... ale jak již bylo zmíněno, situace je složitá a nikdy se nevyřeší na 100 %. Ale udělat vše pro vyřešení těchto problémů je odpovědností každé společnosti vyrábějící reproduktory. Se všemi nezbytnými úvahami o této záležitosti byl projekt v té době opuštěn, protože bylo jisté, že složitost analýzy a výpočtů pro dosažení správných úrovní, fáze a zpoždění reproduktorů vyžaduje technologie, které nebyly ve své době dostupné. Počátkem roku 2000 se však začaly objevovat stále výkonnější procesory, které by díky stejně vyspělým algoritmům a softwaru dokázaly vyřešit mnoho problémů akustiky. Do té míry, že pro zvuk ve stísněných interiérech automobilů se až do současnosti uplatňuje stále masivněji a nyní se zdá být jediným způsobem, jak rychle a uspokojivě instalovat reproduktory do auta. Uspokojivé, ale ne mimořádné. Neomezené možnosti výhybky (volba frekvence použití každého jednotlivého reproduktoru), ekvalizace frekvenční odezvy, zpoždění signálu a řízení fáze - to vše dohromady poskytuje dobrý zvuk na jednom místě. Ale pouze na jednom místě a to prostě nestačí, protože je potřeba splnit minimálně čtyři body, aby bylo dosaženo skvělého výsledku. Reproduktory řady 7 s DSR systémem něco takového umožnily v případě domácího ozvučení. A proto nyní výzkum ESB pokračuje s cílem zkombinovat DSP s konceptem pole DSR za účelem vytvoření elektroakustického systému, který bude dosahovat koncertního zvuku ve vozidle ve všech čtyřech poslechových pozicích. To, čeho se vám podaří v autě dosáhnout, bude mít samozřejmě hodnotu i v jakémkoli jiném prostředí, protože působíme pouze na elektroniku a reproduktory, ale ne na prostředí, ve kterém je audio systém umístěn. Dosažení tohoto výsledku bude vyžadovat, aby inženýři z oblasti elektroniky spolupracovali s akustickými inženýry na jednom projektu. Protože se to ve světě HiFi nestává často, možná přišel ten správný čas. A v ESB věří, že správné spojení špičkových zesilovačů, reproduktorů a nové technologie digitálního zpracování můžou vytvořit skutečně výjimečný zvukový zážitek.

Sortiment reproduktorů ESB Audio

Ačkoliv se velkolepý návrat reproduktorů ESB Audio pro domácí ozvučení velmi rychle blíží, v současné době se v ESB věnují výhradně ozvučení vozidel. Nyní se tedy i my naplno podívejme na současné car audio produkty, což je ostatně i náš hlavní obor. V nabídce ESB najdete momentálně celkem 8 modelových řad reproduktorů, které zahrnují jak základní, tak high-end systémy pro ozvučení vozidel v čele s audiofilní řadou Diecimila představující zvukově nejkvalitnější a s velkou pravděpodobností i nejdražší reproduktory do auta současnosti. Již základní řada se chlubí v dané ceně vysoce kvalitním zvukem, ačkoliv se zde vůbec nehledělo na design. Ale jelikož se jedná o italskou společnost v pravém slova smyslu, design a samozřejmě i zvuk s každou vyšší řadou nabírá na vysokých obrátkách. Pro vyznavače specifických OEM řešení i ESB nabízí speciální reproduktory do BMW, Audi a brzy i Mercedes-Benz, VW a mnoho dalších. A to s jednou jistotou - kvalitnější OEM reproduktory na trhu nenajdete. Na rozdělení jednotlivých řad se můžete podívat níže:

  • 1000 - zcela nová základní modelová řada pro rok 2022, ve které nejde o design, ale čistě o typický zvuk ESB.
  • 2000 - řada reproduktorů s pokročilými technologiemi, které umožní poslech věrného a kvalitního zvuku v automobilu.
  • 3000 - zajímavé technologie jako ABS koš vystužený skelnými vlákny a výškové reproduktory z exkluzivní textilie Torcon® 
  • 5000 - elegance, design a špičkové materiály v čele s carbonem, který vládne membránám všech reproduktorů.
  • 6000 - řada zaměřená na OEM specifické reproduktory. Nepřehlédnutelným znakem je červená Ferrari barva a špičkový zvuk.
  • 8000 - luxusní design, nevšední muzikálnost a nejnovější technologie. To je série Ottomila oceněná i organizací EISA.
  • 9000 - high-end řada reproduktorů, jejíž třípásmový systém patří k technologicky nejvyspělejším všech dob. 
  • 10000 - audiofilní třípasmový systém, který představuje nejvyšší úroveň technologického vývoje a inovací současnosti.

Série 2000 - referenční produkty ve své kategorii

Modelová řada 2000 (Duemila) již obsahuje pokročilé technologie, které umožní poslech věrného a vysoce kvalitního zvuku v automobilu. Všechny znalosti a zkušenosti společnosti ESB z ozvučení domácností byly přeneseny do těchto speciálních komponent, aby bylo dosaženo maximálního zvukového výkonu, šířky pásma, dynamické odezvy a věrnější reprodukce zvukových detailů. Řada 2000 vyniká zejména skvělým zvukem, vysokým výkonem, i snadnou instalací. Koš z ABS plastu vyztužený skelným vláknem byl navržen tak, aby získal maximální torzní tuhost, ale zároveň nabízel minimální odpor průchodu vzduchu vytlačovaného membránou ze zadního čela. Použitý materiál kromě toho, že není tak citlivý na tepelné změny, je také nerezonující. Rám ABS navíc umožňuje lepší točivý moment upínací síly než typické lisované ocelové rámy a zajišťuje, že kmitací cívka zůstane dobře vycentrovaná v magnetickém poli. Lisovaná papírová membrána zajišťuje nejlepší rovnováhu mezi výkonem, odolností a stabilitou s vysokým vnitřním tlumícím faktorem, což umožňuje nízké zkreslení. Kalota výškového reproduktoru je vyrobena z hedvábné tkaniny impregnované fenolovými pryskyřicemi. Speciální magnetický olej pohlcuje případné nežádoucí vibrace a zároveň zlepšuje výměnu tepla mezi cívkou a kovovým tělem, což zajišťuje vynikající napájení reproduktoru. Reproduktory jsou zaměřené mimo jiné i na snadnou instalaci, proto výhybku najdete integrovanou na kabelu. Nově v modelové řadě Duemila najdete i několik subwooferů a již brzy budou představeny i subwoofery v luxusních ozvučnicích potažených kůží. 

Série 3000 - výzkum na nejvyšší úrovni

Reproduktorový systém ESB modelové řady 3000 (Tremila) byl vyvinut a sestaven s velkým nasazením ve výzkumu materiálů a technických řešení nejvyšší úrovně. Koš z ABS plastu vyztužený skelným vláknem byl navržen tak, aby získal maximální torzní tuhost, ale zároveň nabízel minimální odpor průchodu vzduchu vytlačovaného membránou z její zadní strany. Neméně důležitým faktorem je tlumení této komponenty, protože kovové koše mají často tendenci rezonovat a to výrazně mění výsledný zvukový výsledek reproduktoru. Membrána z lisovaného papíru s voděodolnou úpravou je tím nejlepším spojením lehkosti, tuhosti a schopnosti membrány tlumit případné nežádoucí vibrace. Všechny středobasové reproduktory jsou vybaveny motorem s feritovým magnetem třídy Y-35, s výrazně vyšším výkonem než u klasických „standardních“ ferritových magnetů. Výškové reproduktory řady 3000 jsou vyrobeny z exkluzivní netkané PPS (polyfenylensulfid) textilie Torcon® s vysoce výkonným vláknem, které disponuje excelentní tepelnou odolností, nízkou hmotností, vynikajícím samotlumením a rezonanční frekvenční odezvou nad slyšitelným rozsahem. Výsledkem je velmi jemný a transparentní zvuk výškového reproduktoru s maximem detailů. Cívka disponuje vynikajícím odvětráváním s antirezonančními komorami a je tlumená speciálním olejem na bázi tekutého železa. V sérii Tremila najdete dvou a třípásmové komponetnní systémy, ale i speciální konvertibilní a širokopásmové reproduktory. Z těch nejzajímavějších vybíráme následující:

Série 5000 - elegance a technologie

Filozofií projektu 5000 (Cinquemila) bylo vytvoření reproduktorového systému s extrémně vysokou dynamickou odezvou za účelem vysoce kvalitní reprodukce zvuku s realističtějším podáním. K dosažení tohoto cíle bylo nezbytné zajistit lehkost a rychlost mobilní části reproduktoru ve svých pohybech a jejich náhlých změnách. A to zejména při vysokých výkonech při zapojení na zesilovač. I proto byly u série Cinquemila použity exkluzivní materiály, které umožní vysoké nároky inženýru ESB na špičkovou kvalitu zvuku. Na první pohled zaujme krásná kompozitní membrána středobasu, která je složená z krátkých vláken spojených dohromady organickou polymerní matricí. Mezi výhody PMC (Polymer matrix composite) patří lehká hmotnost, vysoká tuhost a pevnost ve směru jejich výztuh. Přesto byla membrána ještě vystužena karbonovými vlákny pro mimořádnou tuhost kombinovanou s velmi nízkou hmotností. Neméně luxusně působí i osmipaprskový koš reproduktorů, který je vyroben z ABS plastu a i k jeho dalšímu vystužení byly použity karbonová vlákna. Tyto materiály umožňují excelentní antirezonanční vlastnosti a unikátní konstrukce rámu zajišťuje vysokou strukturální a torzní tuhost. Velká pozornost byla věnována i ventilaci a výkoným magnetům. Membrána výškových a středových reproduktorů je stejně jako u těch středobasových vyrobená z kompozitního materiálu PMC, který je navíc vystužen karbonovými vlákny. To zajišťuje vynikající tuhost a zároveň velmi nízkou hmotnost membrány. Neodymový magnet nejvyšší kvality snižuje magnetické ztráty při zvýšené teplotě a koncentruje více energie do malého prostoru. U série 5000 je dostupná také unikátní UMA jednotka, jejíž součástí je jak výškový, tak středový reproduktor. Tento speciální a exkluzivní komponentní měnič je konceptem zrozeným již v 70. letech a jeho cílem je soustředit střední a výškové reproduktory do jediného virtuálního bodu. To minimalizuje fázová zpoždění a nepravidelnosti v bodě přechodu.  Výsledkem jsou špičkové dvoupásmové a třípasmové systémy, které v dané ceně jen těžko budou hledat přemožitele.

Série 8000 - povzneseno k dokonalosti

Modelová řada 8000 (Ottomila) může být považována za přímého dědice dnes již legendární řady 7000 pro domácí ozvučení. Cílem bylo obnovit tuto výjimečnou řadu reproduktorů za pomoci nejnovějších technologií a použití těch nejlepších materiálů, které jsou v dnešní době k dispozici. Klíčem k vývoji tohoto typu systému v automobilech bylo maximální využítí nevšední muzikálnosti tehdejších reproduktorů. U řady 8000 bylo o každý detail postaráno s největší možnou péčí, od výběru materiálů, konstrukce a povrchové úpravy košů až po ventilační systémy magnetů a cívek. V ESB zlepšili vše, co bylo doposud považováno za nemožné a jsou přesvědčeni, že položili základ pro další desetiletí úspěchu. No posuďte sami. Snad první, čeho si ihned všimnete, je zcela výjimečný vzhled a zpracování středobasových reproduktorů. Koš vyrobený z hliníkové slitiny je kompletně opracovaný numerickým řízením na CNC. Díky tomu je struktura koše velmi tuhá a s prakticky nulovými tolerancemi ve prospěch konzistentního výkonu a maximálního přenosu energie z kmitací cívky do membrány. A to se zvýšením účinnosti v nízkém rozsahu a absencí rezonancí ve středním a vysokém rozsahu. Membrána z nestlačenéh papíru, stejně jako protiprachový kryt, představují nejlepší kompromis mezi tlumením a tuhostí pro extrémně přirozený zvuk bez zabarvení nebo změn. Vodoodpudivá úprava je také vhodná pro aplikace v drsném prostředí. Ani krásné výškové reproduktory za těmi středobasovými v ničem nezaostávají. Tělo je vyrobeno ze slitiny hliníku a mosazi a také je celé opracováno numerickým řízením na CNC. Díky tomu je struktura velmi tuhá as prakticky nulovými tolerancemi ve prospěch konzistence výkonu a maximální linearity reprodukce, bez jakýchkoli vibrací a rezonancí. Výškové reproduktory řady 8000 jsou vyrobeny z exkluzivní netkané PPS (polyfenylensulfid) textilie Torcon® s vysoce výkonným vláknem, které disponuje excelentní tepelnou odolností, nízkou hmotností, vynikajícím samotlumením a rezonanční frekvenční odezvou nad slyšitelným rozsahem. Překvapí i naprosto luxusní balení z kombinace dřeva a skla. Souhrně se jedná o nekompromisní high-end reproduktory, které uspokojí i ty nejnáročnější klienty.

Série 9000 - high-end s nejpokročilejšími technologiemi

Reproduktory ESB řady 9000 (Novemila) patří k technologicky nejvyspělejším reproduktorům do auta, jaké byly kdy vyrobeny. A také k těm nejelegantnějším! Technologie a design se spojují v nové a neobvyklé estetice a to díky výjimečnému květinovému tvaru kolem membrány výškového reproduktoru a také na koších basového a středového reproduktoru. Tento luxusní design však nevznikl pouze z estetického hlediska. Je výrazem inovace, která umožní, aby akustický lom na okrajích výškových reproduktorů byl méně výrazný a přizpůsobí se designu reproduktorů. Analogii můžete nalézt v nových motorech Rolls-Royce pro nejmodernější letouny, které disponují stejným tvarem na zadní hraně. Přesně tam, kde vychází vzduch a tvoří se hlavní turbulence. S novou konstrukcí tyto motory dosáhly velkých výhod jako je snížení hluku v kabině o 10 dB a zároveň snížení spotřeby paliva o 10 %. Nejedná se však jen o náhodnou podobnost. Konstrukce high-end reproduktorů ESB i motorů Rolls-Royce vycházejí ze stejného předpokladu a to snížit nežádoucí vlastnosti zvuku na okraji reproduktorů, respektive motorů. Pravděpodobně si nejdříve všimnete krásného designu výškového reproduktoru. Nejde však pouze o vyjádření italské estetiky, ale má své opodstatnění. „Butterfly design“ umožňuje dosažení dokonalé rozměrové stability a zajišťuje perfektní spojení všech dílů s velmi nízkými tolerancemi, což snižuje zkreslení a zlepšuje výkon. Speciální tvar přední části výškového reproduktoru vylepšuje reprodukci do stran, snižuje odraz od skel automobilu a vytváří ideální podmínky pro širší úhel poslechu. Membrána je vyrobena z lehkého poloprůhledného hedvábí, které je dokonalou kombinací lehkosti a pevnosti a v dnešní době je pravděpodobně tím nejvhodnějším materiálem pro extrémně realistickou hudební reprodukci. Pozadu nezůstává ani překrásný koš středobasových a středových reproduktorů. Ten je vyroben ze slitiny hliníku, díky čemuž je extrémně tuhý a zajistí maximální stabilitu pro všechny pohyblivé části reproduktoru. Koš je však také velmi "otevřený", aby umožnil bezproblémový průchod tlaku ze zadní strany membrány. To zajišťuje rovnoměrný tlak na obě strany membrány a snižuje deformace a zkreslení. Nádherná membrána reproduktorů je vyrobena z pravých tkaných karbonových vláken, která jsou ještě vyztužena epoxovanou pryskyřicí. Speciální design zavěšení membrány z čistého NBR je dokonalým a plynulým pokračováním tvaru membrány, která navazuje na design koše. Perfektní spojení eliminuje nežádoucí rezonance a deformace membrány. Dokonce i zvukové vlny uvnitř membrány se rozptýlí mnohem lépe než v případě tradičního zavěšení.

Série 10000 - super high-end bez kompromisů

Lahůdka na závěr. Diecimila, super high-end ručně vyráběné komponentní reproduktory, které představují nejvyšší úroveň technologického vývoje a inovací současnosti. Možná nejdražší reproduktory do auta na světě? Neskutečná cenovka 379 990 Kč tomu napovídá. Nejvyšší modelová řada 10000 byla navržena bez ohledu na jakákoli ekonomická, konstrukční a technologická omezení, aby bylo dosaženo absolutní zvukové čistoty při reprodukci hudby. Výzkumné a vývojové laboratoři ESB Audio byla umožněna plná kontrola nad všemi funkcemi a parametry reproduktorů, což umožnilo vyrobit tyto skvostné produkty bez typických kompromisů, které musí dělat mnoho výrobců špičkových reproduktorů. Při výrobě byly použity exkluzivní materiály s nekompromisními vlastnostmi, aby bylo dosaženo jediného cíle. A tím nebylo nic skromnějšího, než vytvoření dokonalého třípásmového systému, který umožní posluchači absolutní zvukovou kvalitu bez jakýchkoliv limitů. Představujeme ESB Audio Diecimila, reproduktory, které byly vyrobeny z lásky k čistotě zvuku, hudbě a umění. 

Pokroky ve vývoji technologie zpracování berylia, intenzivní studium geometrického tvaru speciální velké membrány, jejíž součástí je i zavěšení z jednoho kusu materiálu a inovativní ESB motorový systém MT-1 vedly k vývoji těchto audiofilních reproduktorů. ESB Audio 10.TB je výškový reproduktor s výrazně širším rozsahem, nižším zkreslením, lepším výkonem a vyšší účinností než kterýkoli jiný dostupný výškový reproduktor na dnešním trhu. Obrovský a vysoce kvalitní neodymový magnet byl kombinován s polarovými částmi vyrobenými z materiálu s velmi vysokou magnetickou permeabilitou. To vytváří pole jedinečného magnetického toku, dokonale lineárního a symetrického. To znamená, že jemná cívka výškového reproduktoru bude mít vždy stejnou sílu magnetického pole v libovolném bodě své dráhy, což výrazně sníží zkreslení a zvýší schopnost reprodukovat nejnižší frekvence v rozsahu výškového reproduktoru. Veškeré součásti výškového reproduktoru byly vyrobeny pomocí sofistikovaných přesných řídicích strojů, aby byla zajištěna přesnost montáže a tím i vystředění mezi kmitací cívkou a magnetem s nepředstavitelnou tolerancí ve srovnání s jinýmy výškovými reproduktory. Výsledek se dá nazvat absolutní přesností, která není možná u žádného výškového reproduktoru, na jehož výrobu jsou použity plastové díly. Pečlivá studie byla věnována také vývoji centrální části sestavy motoru, kde inovativní design dokázal eliminovat jakýkoli jev komprese vzduchu pod velmi tenkou beryliovou membránou. Toto uspořádání zabraňuje jakékoli deformaci membrány se zřejmými výhodami menšího zkreslení. Za účelem tlumení zadních akustických vln generovaných membránou výškového reproduktoru bylo navržena karbonová spodní část, jejíž zvláštní exponenciální tvar ruší tyto vlny a práci následně dokoná speciální akusticky pohlcující materiál.

Membrána basového reproduktoru je uplně tou první na světě, která využívá dvojitý plášť z karbonových vláken vyrobený z čistých karbonových nanotrubic. Volba dvojitého pláště zkříženého pod úhlem 45° umožní rozložení napětí podél osy nanotrubic, díky čemuž se povedlo vyrobit extrémně lehkou membránu s tuhostí a nedeformovatelností, jaké ještě nikdy v historii nebylo u žádných reproduktorů dosaženo. Hemisférická membrána je celá vyrobena z jednoho kusu a to i bez použití klasického protiprachového krytu. Tato metoda v kombinaci s nalepením odpružení na zadní čelo a prodloužením membrány daleko za bod spojení s odpružením, umožní zabránění klasickým diskontinuitám, které existují u jakéhokoli jiného basového reproduktoru a zajišťuje naprosto neutrální a věrnou reprodukci zvuku. Tuhost membrány, která je mimochodem mnohem vyšší než u mnoha kovů, v kombinaci s vynikajícím vnitřním tlumením zaručuje dokonalý "pístový" efekt, kdy se výkon nemění s frekvencí a minimalizuje deformace způsobené vnitřními vibracemi. Rychlost přehrávání při přechodných jevech je ohromující a je těžké se s ní vyrovnat. Karbonový kroužek spojuje pohyblivou cívku s membránou a její zvláštní tvar zajišťuje velkou kontaktní plochu jak na straně cívky, tak na straně membrány. To zaručuje dokonalý přenos energie z cívky do membrány bez ztrát a především bez koncentrace úsilí. Normálně je tento důležitý kontaktní bod, kde veškerá energie uvolněná kmitací cívkou přechází do membrány, vytvořen pomocí jednoduchého lepeného kroužku. To nezaručuje stálou reprodukovatelnost s přesností, ale především díky své malé velikosti soustřeďuje veškerou námahu na malou plochu, což způsobuje namáhání dílů a to má za následek deformaci a zkreslení zvuku. Rezonance v těle hudebního nástroje jsou nezbytnou součástí definování jeho povahy a kvality. U reproduktoru však platí pravý opak. Rezonance koše reproduktorů jsou významnou příčinou zabarvení zvuku. Oddělení výzkumu a vývoje ESB věnovalo velkou část vývoji materiálů, které by vyvážily hmotnost, tuhost a tlumení ideálního koše. Finální výsledek byl vytvořen ze směsí hliníku a karbonových vláken. Přestože hliník disponuje extrémní tuhostí, má i jednu negativní vlastnost a to, že není nějak zvlášť tlumen. Proto v ESB zkombinovali vysoce kvalitní hliník používaný v leteckém průmyslu (Avional) s karbonovými vlákny a vysoké tloušťce, díky čemuž je koš prakticky inertní. Nemá žádné rozeznatelné zabarvení, což umožňuje reproduktorů pracovat s maximální čistotou a dynamikou. Přestože je implementace velmi nákladná, použití hliníku v reproduktorech ESB hraje zásadní roli ve firemní filozofii.

Autor: Ing. Karel Konečný
Kopírování fotografií nebo textu je zakázáno! Všechna práva vyhrazena.

Komentáře k článku