Můj účet

Soutěž o téměř 7 000 Kč k 10. výročí ahifi.cz

Čas neuvěřitelně ubíhá. Už je tomu letos v květnu, přesně 23.5., deset let, co ahifi.cz existuje. První kulatiny oslavíme několika akcemi a také vědomostní soutěží, v níž můžete vyhrát autohifi za téměř 7 000 Kč. Ceny máme připravené pro 3 účastníky, kteří zadají platnou e-mailovou adresu a zároveň zodpoví správně 5 vědomostních otázek a v tipovací otázce budou nejblíže přesnému číslu. Podrobná pravidla se dočtete níže. 

Soutěží se od úterý 5. 5. 2015 od 10 hodin do neděle 31. 5. 2015 do 23:59 hodin. 

O co se hraje?

3. místo: Reproduktory MAC AUDIO APM FIRE 16.2

SOUTĚŽ BYLA UKONČENA. VÝHERCE BUDEME KONTAKTOVAT PŘES E-MAIL. 

Správné odpovědi: 

1. Kolik dnů od převzetí zásilky lze na e-shopu ahifi.cz vrátit zboží? 40 dnů
2. Jak se jmenuje část Brna, v níž se nachází kamenná prodejna ahifi.cz? Nový Lískovec
3. Kolik lidí tvoří tým ahifi.cz? 7
4. K čemu slouží anténní napáječ? Anténní napáječ se používá hlavně u koncernových aut od roku 1998 do současnosti. Originální autorádia mají speciální fantomové napájení antény zabudované uvnitř, ale nové aftermarket autorádio to v sobě nemají. Pokud tedy chceme, aby fungoval zesilovač v anténě, je třeba pořídit anténní napáječ, který Vám problém s napájením autoantény vyřeší. Jedná se o tzv. fantomové napájení, tedy po koaxu.
5. Na jakém telefonním čísle se dá v ahifi objednat montáž? 774718775
6. Tipněte si, kolik nám do této soutěže přijde soutěžních formulářů. 1232

Pravidla soutěže

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel Soutěže o téměř 7 000 Kč k 10. výročí ahifi.cz (dále jen soutěž). Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
Pořadatelem soutěže je Ing. Karel Šudák, provozovatel e-shopu ahifi.cz se sídlem Lipůvka 250, 679 22, IČ: 757 94 161, e-mail: info@ahifi.cz.

I. Účastníci soutěže

1. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm v České republice.

II. Termín a místo konání soutěže

1. Soutěž probíhá od úterý 5. 5. 2015 od 10 hodin do neděle 31. 5. 2015 do 23:59 hodin na území České republiky.

III. Mechanismus soutěže

Účastník soutěže se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže:
1. Odpoví na celkem 6 otázek (5 vědomostních a 1 tipovací) a zadá svoji platnou e-mailovou adresu. Otázky budou zveřejněny na e-shopu http://www.ahifi.cz/ i na facebookovém profilu https://www.facebook.com/ahifi.cz.
2. Výhercem soutěže se stane účastník, který zadá platnou e-mailovou adresu a zároveň zodpoví správně všech 5 vědomostních otázek a v tipovací otázce bude nejblíže přesnému číslu. 
3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo v případě, že během doby trvání soutěže dojde k podvodnému či jinému nekalému jednání, které má za následek narušení regulérnosti soutěže, vyloučit daného účastníka ze soutěže.
4. Účastníci soutěže udělují souhlas se zasíláním newsletteru z e-shopu ahifi.cz, který informuje o novinkách, zajímavých akcích a slevách dobrovolně dle zákona 480/2004 Sb., a to na neomezenou dobu. Můžete jej kdykoli později bezplatně odvolat.
5. Pořadatel nenese odpovědnost za technické problémy, ke kterým by mohlo dojít při doručování e-mailových zpráv, ani za případné problémy související s funkčností internetové sítě.

IV. Výhry

Výhry do soutěže věnuje pořadatel soutěže.

V. Vyhodnocení soutěže

1. Výhercem soutěže se stane účastník, který zadá platnou e-mailovou adresu a zároveň zodpoví správně všech 5 vědomostních otázek a v tipovací otázce bude nejblíže přesnému číslu. V případě, že bude více účastníků, kteří zadají platnou e-mailovou adresu, zodpoví správně všech 5 vědomostních otázek a uvedou shodné číslo při tipovací otázce, vyhrává ten, který odpovědi zašle nejdříve.
Druhé místo získá ten účastník, který zadá platnou e-mailovou adresu a zároveň zodpoví správně všech 5 vědomostních otázek a v tipovací otázce bude mít druhý nejlepší tip. Třetí místo získá ten účastník, který zadá platnou e-mailovou adresu a zároveň zodpoví správně všech 5 vědomostních otázek a v tipovací otázce bude mít třetí nejlepší tip.  
2. Soutěž skončí 31. 5. 2015 ve 23:59 hodin. Jména výherců budou zveřejněna do 15. 6. 2015 na facebookovém profilu https://www.facebook.com/ahifi.cz. a na e-shopu http://www.ahifi.cz/.

VI. Předání výher

1. Výherci budou o svém získání výhry informováni organizátorem soutěže e-mailem. Zároveň budou jejich jména zveřejněna na facebookovém profilu https://www.facebook.com/ahifi.cz.a na e-shopu http://www.ahifi.cz/
2. V momentě, kdy výherce zašle e-mailem zpět na e-mail int.prodej@gmail.com svou adresu, bude mu na ni výhra do 30 dnů poslána. Je také možnost si výhru vyzvednout přímo v kamenném obchodě na adrese Rybnická 531/107, Brno (200 m od Campus Square). V případě osobního odběru je nutné předložit e-mail s oznámením o výhře. V případě že se výherce do 14 dnů od zaslání e-mailu neozve e-mailem zpátky (s uvedením adresy, nebo s informací, že si výhru vyzvedne osobně),  získává cenu další výherce.

VII. Společná ustanovení

1. Spotřebitelská soutěž podléhá platným právním předpisům České republiky.
2. Účastníci soutěže pro případ, že se stanou vítězi, souhlasí s tím, že se zúčastní marketingových akcí pořadatele a jejich jména budou zveřejněna na webových stránkách e-shopu http://www.ahifi.cz/ a na facebookovém profilu https://www.facebook.com/ahifi.cz.
3. Soutěže se nelze účastnit opakovaně, tedy jedno jméno, jedna e-mailová adresa.
4. Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže má právo výsledně posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
5. Pořadatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení ani poškození výhry zaslané prostřednictvím pošty či jiným způsobem.
7. V případě, že nebude možné výhru výherci předat, dostane výhru další soutěžící v pořadí.
8. Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.
9. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
10. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.
11. Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností a s předchozím souhlasem pořadatele vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.
12. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.
13. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména a příjmení, a dále nakládat se zaslanými fotografiemi a texty pro marketingové účely.
14. Management, zaměstnanci a rodinní příslušníci pořadatele soutěže jsou z této soutěže vyloučeni.
15. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.
16. Účastník soutěže poskytuje informace e-shopu ahifi.cz, ne společnosti Facebook.
17. Společnost Facebook je zcela osvobozena od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže.

Kopírování fotografií nebo textu je zakázáno! Všechna práva vyhrazena.

Komentáře k článku