Pojistková pouzdra pro Mini-ANL pojistky

V současnosti nejvíce používaný typ pojistek - malé nožové Mini ANL pojistky. Přesně pro tento typ pojistek nabízíme pojistková pouzdra.