Můj účet

Balíček odhlučnění Premium

Balíček odhlučnění Premium zahrnuje kromě střechy téměř kompletní odhlučnění vozidla. A jak i název balíčku napovídá, pracujeme výhradně se špičkovými materiály Comfortmat z modelové řady Premium a u těch nejdůležitějších oblastí z profesionální řady Expert. Celý vůz je tedy odhlučněn membránovými materiály s velmi vysokou účinností, které nemají na dnešním trhu konkurenci. Oproti balíčku Standard nevolíme pouze výrazně účinnější antivibrační a zvukově izolační materiály, ale navíc odhlučňujeme i páté dveře. Konkrétně v rámci tohoto balíčku tedy odhlučňujeme kapotu, přední podběhy, přední dveře, zadní dveře, páté dveře, podlahu, zavazadlový prostor a zadní podběhy. S balíčkem Premium získáte nejen rapidní snížení hluku, ale i tepelnou izolaci, kterou oceníte nejen v zimě, ale i v létě. Celková hmotnost použitých materiálů je cca 64 až 68 Kg dle typu vozidla, vyjma velkých MPV a dodávek, kde je hmotnost díky velkým rozměrům vozidel logicky vyšší. Vzhledem k více možnostem konfigurace odhlučnění nabízíme u tohoto balíčku i vylepšenou variantu odhlučnění Premium Plus, které zahrnuje stejné oblasti odhlučnění, ale s ještě účinnějšími materiály z nejvyšší profesionální řady Expert.1. Odhlučnění předních a zadních dveří

Přes přední a zadní dveře proniká do interiéru vozu velké množství hluku a i proto je odhlučňujeme celkem v 5 vrstvách. Nejdříve aplikujeme na vnější plech dveří prémiový antivibrační materiál Comfortmat Cobra, který zamezí vibracím a pronikání hluku o nejnižších frekvencích. Jeho měrná hmotnost je pouhých 2,4 kg / m² a přitom akustický ztrátový činitel (MLF) je na vysoké hodnotě 0,35 jednotek. Následně aplikujeme jako druhou vrstvu membránový materiál Comfortmat Integra navržený speciálně pro odhlučnění dveří vozidla. Integra je zvukově a tepelně izolační materiál, který je schopen díky unikátní protihlukové membráně snížit hluk až o 28 dB. Zároveň se jedná o nejlehčí zvukově izolační materiál do dveří s protihlukovou membránou na trhu. Třetí vrstvou je taktéž antivibrační materiál Comfortmat Cobra, který zamezí vibracím a rezonancím vnitřního plechu dveří a akusticky je uzavře. Poslední vrstvou odhlučnění je materiál Comfortmat Soft Wave 15 složený z polyuretanové paměťové pěny. Soft Wave je díky své tvarové flexibilitě a vysoké schopnosti pohltit hluk ideálním materiálem pro odhlučnění plastů interiéru. Aplikujeme jej tedy na plastové výplně dveří a tím dodatečně zamezíme pronikání hluku i nežádoucímu skřípání plastů. Odhlučnění dveří má za následek také výrazné zlepšení akusticky ozvučení a to zejména jeho basové složky. 

Na všechny dveře použijeme následující tlumící materiály:

 • 1. vrstva - Comfortmat Cobra - antivibrační materiál, 2,3 mm - pro zamezení vibrací a zpevnění vnějšího plechu dveří.
 • 2. vrstva - Comfortmat Integra - zvukově izolační materiál, 6 mm - pro odhlučnění předních a zadních dveří.
 • 3. vrstva - Comfortmat Cobra - antivibrační materiál - 2,3 mm - pro zamezení vibrací a rezonancí vnitřního plechu dveří.
 • 4. vrstva - Comfortmat Cobra - pro zpevnění plastové výplně dveří.
 • 5. vrstva - Comfortmat Soft Wave - zvuk pohlcující materiál, 15 mm - pro odhlučnění plastových výplní a zamezení rezonancí.

2. Odhlučnění podlahy

Odhlučnění podlahy hraje zcela zásadní roli pro celkové odhlučnění vozu a je proto nezbytné se právě podlaze věnovat s maximální pečlivostí a volit velmi účiinné materiály. Podlaha je extrémně náchylná nejen na hluk, ale vzhledem k velké ploše i na výrazné vibrace od odrážejícího se hluku vozovky, od motoru, převodovky, pneumatik i výfukového systému. I podlahu odhlučňujeme v několika vrstvách. Tou první je tradičně antivibrační materiál a u balíčku Premium volíme Comfortmat Atom o tloušťce 4 mm a s akustickým ztrátovým činitelem (MLF) o vysoké hodnotě 0,60 jednotek. U podlahy je naprosto nezbytné volit antivibrační materiál s tloušťkou minimálně 3 mm, optimálně však 4 mm s MLF minimálně okolo 0,50 jednotek. Proto si dejte pozor na společnosti, které často pracují se základními materiály o tloušťce 2 mm, což je naprosto nedostačující. Jako druhou vrstvu aplikujeme materiál Comfortmat Blockshot, který je schopen podlahu díky svému vícevrstvému složení s protihlukovou membránou velmi účinně odhlučnit a poskytnout zvukovou izolaci ve výši až 31 dB. Prostor pod zadními sedačkami odhlučňujeme taktéž dvěma vrstvami, konkrétně 3 mm silným antivibračním materiálem Comfortmat Viper a zvukově izolačním materiálem Comfortmat Raptor ve druhé vrstvě. Raptor kromě zvukové izolace až 30 dB disponuje tlouškou pouhých 4 mm, což je optimální řešení pro velmi často stísněný prostor pod zadními sedačkami. Zároveň se jedná o nejúčinnější zvukově izolační materál na trhu o této tloušťce.

Na podlahu použijeme následující materiály:

 • 1. vrstva - Comfortmat Atom - antivibrační materiál, 4 mm - pro zamezení vibrací a hluku o nejnižších frekvencích na podlaze.
 • 1. vrstva - Comfortmat Viper - antivibrační materiál, 3 mm - pro zamezení vibrací a hluku o nejnižších frekvencích v prostoru pod zadními sedačkami.
 • 2. vrstva - Comfortmat Blockshot - zvukově izolační materiál, 7 mm - pro odhlučnění celé podlahy kromě prostoru pod zadními sedačkami.
 • 2. vrstva - Comfortmat Raptor - zvukově izolační materiál, 4 mm - pro odhlučnění prostoru pod zadními sedačkami.

3. Odhlučnění zavazadlového prostoru včetně zadních podběhů

Zavazadlový prostor má pro celkové odhlučnění vysoký přínos a proto nesmí chybět ani v našem balíčku Premium. Zadní podběhy jsou spolu s podlahou oblastí s největšími vibracemi a hlukem a proto je nezbytné se jim věnovat maximálním možným způsobem. Jako první vrstvu volíme na dno kufru antivibrační materiál Comfortmat Viper o tloušťce 3 mm, který zabrání vibracím karoserie i pronikání nízkofrekvenčního hluku. Na podběhy však aplikujeme stejný materiál jako na podlahu, tedy Comfortmat Atom o tloušťce 4 mm. Antivibrační materiál o této tloušťce s akustický ztrátovým činitelem 0,60 jednotek je z důvodu výrazně vyšších vibrací a zejména nízkofrekvenčnímu hluku prakticky nezbytný k tomu, abychom eliminovali výrazný hluk od pneumatik. Na blatníky pak používáme materiál Cobra o tloušťce 2,3 mm, který je pro tuto oblast dostačující. Jako druhou vrstvu používáme taktéž tři různé materiály. Na dno zavazadlového prostoru aplikujeme zvukově izolační materiál Comfortmat Raptor se schopností zvukové izolace až 30 dB díky svému vícevrstvému složení s protihlukovou membránou. Při tloušťce pouhých 4 mm se s materiálem pohodlně pracuje i na velmi reliéfním povrchu dna kufru a zcela odpadá riziko nedokonalého složení obložení kufru. Na zadní podběhy, které jsou mnohem více zatížené hlukem než ostatní části zavazadlového prostoru, aplikujeme účinnější membránový materiál Comfortmat Blockshot o tloušťce 7 mm, který poskytuje vysokou úroveň zvukové izolace až 31 dB a účinně zamezí proikání hluku od nízkých až po nejvyšší frekvence. Na blatníky pak aplikujeme stejný materiál jako na dveře, tedy Comfortmat Integra o tloušťce 6 mm a schopností zvukové izolace až 28 dB

Na celý zavazadlový prostor použijeme následující materiály:

 • 1. vrstva - Comfortmat Cobra - antivibrační materiál, 2,3 mm - pro zamezení vibrací blatníků.
 • 1. vrstva - Comfortmat Viper - antivibrační materiál, 3 mm - pro zamezení vibrací dna zavazadlového prostoru.
 • 1. vrstva - Comfortmat Atom - antivibrační materiál, 4 mm - pro zamezení vibrací a hluku o nejnižších frekvencích zadních podběhů ze strany kufru.
 • 2. vrstva - Comfortmat Integra - zvukově izolační materiál, 6 mm - pro odhlučnění blatníků. 
 • 2. vrstva - Comfortmat Raptor - zvukově izolační materiál, 4 mm - pro odhlučnění dna zavazadlového prostoru. 
 • 2. vrstva - Comfortmat Blockshot - zvukově izolační materiál, 7 mm - pro odhlučnění zadních podběhů ze strany kufru. 

4. Odhlučnění kapoty

Odhlučnění kapoty má pro celkové odhlučnění vozu spíše menší význam, přesto je velmi oblíbené a i z toho důvodu jsme jej také zahrnuli do našeho základního balíčku odhlučnění. V prvé fázi zpevníme kapotu antivibračním materiálem Comfortmat Cobra a zamezíme tak vibracím a rezonancím. Jelikož většina našich zákazníků si přeje zachovat originální kryt kapoty, jako druhou vrstvu aplikujeme zvukově i tepelně izolační materiál Comfortmat Vision právě na původní kryt motoru z vnitřní strany. Kapotu tedy odhlučníme při zachování původního vzhledu. V případě absence továrního krytu zvolíme jiný postup, na kterém se předem domluvíme.

Na kapotu tedy použijeme následující materiály:

 • 1. vrstva - Comfortmat Cobra - antivibrační materiál, 2,3 mm - pro zpevnění a zamezení vibrací kapoty.
 • 2. vrstva - Comfortmat Vision - zvukově izolační materiál, 6 mm - pro snížení hluku motorového prostoru. 

5. Odhlučnění pátých dveří 

Myslíme i na páté dveře, jejichž odhlučnění má samozřejmě také význam. Postup je podobný jako v případě předních nebo zadních dveří. Na plech aplikujeme lehký antivibrační materiál Comfortmat Cobra a jako druhou vrstvu volíme odlehčený materiál Comfortmat Vision. Díky aplikaci tohoto materiálu zajistíme bezproblémový chod dveřních pantů a elektického otvírání pátých dveří, které by mohl materiál s vyšší hmotností v budoucnu omezovat na funkci. Plastovou výplň odhlučníme materiálem Comfortmat Soft Wave

Na páté dveře použijeme následující materiály:

 • 1. vrstva - Comfortmat Cobra - antivibrační materiál, 2,3 mm - pro zamezení vibrací vnějšího plechu dveří.
 • 2. vrstva - Comfortmat Vision - zvukově izolační materiál, 6 mm - pro odhlučnění a tepelnou izolaci pátých dveří.
 • 3. vrstva - Comfortmat Soft Wave - zvuk pohlcující materiál, 15 mm - pro odhlučnění plastových výplní a zamezení rezonancí.

6. Odhlučnění předních podběhů

U všech našich balíčků odhlučňujeme podlahu a samozřejmě i přední podběhy z vnitřní strany vozu tak důkladně, že již není potřebné odhlučnit přední podběhy i z vnější strany. Podlahu odhlučňujeme zpravidla až po palubní desku a věnujeme se s maximální pečlivostí každému volnému místu. Dostaneme se tak k většímu prostoru, než v případě odhlučnění z vnější strany, kde je prostor omezený. A jelikož volíme na odhlučnění podlahy antivibrační materiál o tloušťce 4 mm s velmi vysokou účinností a totéž platí o druhé vrstvě membránového materiálu s tloušťkou 7 mm, dle měření se ukázalo, že "zdvojená" aplikace již nepřináší podstatný efekt a hluk od pneumatik je dostatečně eliminován z vnitřní strany vozidla. Pouze u nejnovějších prémiových vozidel, kde často bývá umístěna v této části vozu nejrůznější kabeláž a jednotky, odlučňujeme přední podběhy i z vnější strany. Přesto pro maximální odhlučnění předních a zadních podběhů je možné objednat i dodatečnou službu odhlučnění podběhů z vnější strany. V obou případech volíme následující materiály:
 • 1. vrstva - Comfortmat Atom - antivibrační materiál, 4 mm - pro snížení vibrací karoserie a hluku o nízkých frekvencích.
 • 2. vrstva - Comfortmat Raptor - zvukově izolační materiál, 4 mm - pro odhlučnění plastového podběhu nebo karoserie v případě absence plastového podběhu.

Balíček odhlučnění Premium Plus

Ačkoliv balíček odhlučnění Premium je schopen poskytnout velmi účinné odhlučnění vozu, které na našem trhu prakticky nemá ekvivalent, přesto jsme schopni dosáhnout ještě výraznějších výsledků a proto jsme pro náročné připravili balíček odhlučnění Premium Plus. Ten zahrnuje odhlučnění stejných oblastí, ale výrazně účinnějšími materiály. 

První zásadní změnou je použití profesionálního antivibračního materiálu Comfortmat Extreme z nejvyšší modelové řady Expert na podlahu vozu. Materiál vyniká rekordním akustickým ztrátovým činitelem 0,63 jednotek a extrémní tuhostí a účinností. Tento materiál je možné aplikovat pouze v instalačních centrech Comfortmat se speciální pecí pro nahřátí materiálu. Výsledkem je nepřekonatelná schopnost zamezení vibrací i pronikání nízkofrekvenčního hluku. U podlahy zůstáváme i u druhé vrstvy, kde volíme unikátní membránový materiál Comfortmat Titan Lite, případně Comfortmat Titan se schopností zvukové izolace 36 dB, respektive 38 dB. Oba materiály z nejvyšší modelové řady Expert nahrazují druhou a třetí vrstvu odhlučnění a jedná se o dva nejúčinnější zvukově izolační materiály na současném trhu, které jsou optimální pro nepřekonatelné odhlučnění podlahy a předních podběhů z vnitřní strany vozu. Stejnou kombinaci materiálů volíme i u zadních podběhů z vnitřní strany. Všechny nejvíce problematické oblasti vozu jsou tedy u balíčku Premium Plus ošetřeny maximálním možným způsobem. Dalším vylepšením oproti klasickému balíčku Premium je volba silnějšího antivibračního materiálu Comfortmat Viper o síle 3 mm jako první vrstvy při odhlučnění všech dveří a blatníků. To má za následek nejen účinnější zamezení vibrací, ale i snížení hluku o nižších frekvencích pronikajícího přes dveře. Balíček Premium Plus tedy doporučujeme všem, kteří požadují maximální odhlučnění vozu za mírně zvýšenou cenu. 

Kolik za balíček odhlučnění Premium a Premium Plus zaplatíte?

Cena za materiál a práci v rámci balíčku Premium začíná na 36 990 Kč vč. DPH a v případě vylepšeného balíčku Premium Plus 39 990 Kč vč. DPH. Cena odpovídá velikosti vozu typu Škoda Fabia, Kia Ceed nebo VW Polo. Jelikož pro stanovení ceny montáže je klíčový počet použitých materiálů, může se finální cena v případě většího či menšího vozidla změnit. V rámci našich balíčků automaticky získáváte slevu 10% na použité materiály. Objednat vozidlo na odhlučnění je možné e-mailem: montaze@ahifi.cz, nebo telefonicky na čísle 607 38 38 38. Odhlučnění vozidel provádíme v Brně a montáž zvládneme realizovat v rámci jednoho dne. Rádi vám za výhodných podmínek zapůjčíme po dobu montáže náhradní vozidlo VW Golf VII ve firemních barvách.

Příklady instalací odhlučnění Premium:

Příklady instalací odhlučnění Premium Plus:

Proč odhlučnění právě od nás?

Odhlučněním se zabýváme od počátku roku 2013, kdy jsme jako první zavedli zvýhodněné balíčky odhlučnění. Od té doby jsme dokázali odhlučnit více než 1000 vozidel a jejich počet každým dnem stoupá. Díky tomu jsme nasbírali velké množství zkušeností, které uplatňujeme při rozdělávání aut i správném zvolení a umístění tlumících materiálů. Podívejte se na již hotové realizace odhlučnění vozidel, které provádí našich 8 zkušených techniků přistupujících ke každému autu s maximální péči a profesionalitou. Vozidla odhlučňujeme výhradně špičkovými materiály společnosti Comfortmat, která je světovým lídrem v oblasti odhlučnění vozidel a nabízí bezkonkurenční účinnost při odhlučnění vozu. 

 • Máme za sebou 10 let zkušeností a více než 1000 odhlučněných vozidel.
 • Používáme bezkonkurenční materiály Comfortmat, se kterými garantujeme nejúčinnější odhlučnění na trhu.
 • Můžete si vybrat, zda je pro vás prioritou maximální možné odhlučnění, nebo hmotnost materiálů.
 • V balíčcích používáme zvukově izolační materiály s protihlukovou membránou, které nemá v nabídce žádný jiný výrobce!
 • V odlehčených "Light" balíčcích využíváme speciální odlehčený materiál, který nabízí bezkonkurenční poměr hmotnosti a schopnosti odhlučnění. 
 • Neděláme žádné kompromisy - nikdy nešetříme materiálem a volíme pro danou plochu vždy nejvhodnější řešení.
 • Materiály Comfortmat vynikají i tepelnou izolací - v létě zajistí chladnější teploty v interiéru a v zimě naopak udrží teplo.
 • Využíváme nezaměnitelné know-how společnosti Comfortmat a volíme postupy, které vedou k maximálnímu odhlučnění.  
 • Máme důkladně proškolených 8 techniků, kteří přistupují k vašemu autu s maximální pečlivostí a profesionalitou.
 • Balíčky jsou orientační a lze vytvořit zcela individuální nabídku odhlučnění dle typu i velikosti vozu, účinnosti, ceny nebo hmotnosti.
 • V případě nového vozu se nemusíte bát ztráty záruky, protože prodejci nemají pochybnosti o kvalitě naší práce.
Autor: Ing. Karel Konečný
Kopírování fotografií nebo textu je zakázáno! Všechna práva vyhrazena.

Komentáře k článku

1|Richard , 27.08.2021, 13:40
Zdravím, koľko by stálo odhlučnenie Škoda superb 1.generacia 2003?
Odpověď: Odborný prodejce - AHIFI.CZ, 27.08.2021 14:23
Dobrý den Vážený zákazníku, záležet bude samozřejmě na rozsahu odhlučnění, pokud by se jednalo o dotazovaný balíček PREMIUM, ten bude pro Váš vůz vycházet na zhruba 32 000,-. Balíčky odhlučnění najdete ZDE, případně lze využít náš KONFIGURÁTOR a sestavit si vlastní odhlučnění, dle požadavku.