Můj účet

Subwoofer Pioneer TS-W311S4

400 W RMS, 95 dB (SPL 1W/1m), 4 Ω, 12"
Více o produktu
Prodej skončil
Vyberte si, prosím, podobné zboží ze stejné kategorie
Subwoofery
Subwoofer Pioneer TS-W311S4
Prodej skončil
Katalogové číslo:TS-W311S4
ZnačkaPioneer
Odkazy:Oficiální webová prezentace (anglicky)
RMS výkonRMS výkon subwooferu je stálý výkon nepřetržitého používání subwooferu. Pokud se výkon na delší dobu překročí, může dojít k nevratnému poškození, resp. ke spálení kmitací cívky subwooferu. 400 W
Max. (maximální) výkonŠpičkový výkon, který dokáže subwoofer zahrát chvilkově (cca 0,5 s), například při úderu bicích nástrojů ve skladbě. Pokud se maximální výkon překročí, může dojít rychle k poškození, resp. ke spálení kmitací cívky subwooferu. 1400 W
Citlivost (SPL 1W/1m)Citlivost, senzitivita neboli účinnost subwooferu.

Citlivost subwooferu se udává v decibelech (dB) a zjednodušeně řečeno znamená, čím vyšší hodnota, tím menší nároky na výkon zesilovače. Jedná se de facto o hodnocení, jak subwoofer převádí watty na zvuk. Hodnocení citlivosti jsou v úrovní hluku měřené na 1 metr od subwooferu pomocí 1 W (watt energie) nebo pomocí 2,83 voltu na zdroji na 1 metr.

Vyšší decibelová úroveň znamená, že subwoofer je hlasitější s nižším výkonem. Pro každý nárůst o 3 dB citlivosti, subwoofer vyžaduje poloviční sílu pro reprodukci stejné hlasitosti. Například, pokud 88 dB subwoofer potřebuje 300 wattů k výrobě určité hlasitosti, pak subwoofer s 91 dB citlivostí potřebuje jen 150 wattů, aby se dostal na stejnou účinnost.
95 dB
ImpedanceImpedance - měření elektrického odporu. Při nákupu subwooferu je velmi důležité, aby se každý ujistil, že impedance je v souladu se zesilovačem, který na něj zapojujete. U subwooferů s dvojitou kmitací cívkou se doporučujeme řídit dle informací v poradně!

Příklad:
2 Ohmový subwoofer nelze připojit na zesilovač, který je stabilní pouze do 4 Ohmů. 4 Ohmový subwoofer lze bez problémů použít na zesilovač, který je stabilní do 2 Ohmů. Zapojení 4 Ohm subwooferu na zesilovač, který je stabilní do 4 Ohmů, také bez problémů. Nejběžnější impedance subwooferu jsou 4 Ohm.
4 Ω
Frekvenční rozsahSchopnost subwooferu zahrát signál od nejnižšího kmitočtu po nejvyšší, resp. schopnost subwooferu věrně reprodukovat zvuk v konkrétním frekvenčním pásmu. Subwoofery v ideálním případě zahrají od 20 - 150 Hz.

Odborně:
V oblasti kmitočtů od 40 až po 16 000 Hz se vyskytuje převážná většina základních i alikvótních (harmonických) tónů všech hudebních nástrojů. Nás zajímá, jaký je průběh vyzářeného akustického tlaku v tomto rozsahu kmitočtů při napájení reproduktorové soustavy konstantním příkonem. Tomuto průběhu říkáme kmitočtová charakteristika, která nám udává úroveň vyzářeného akustického tlaku v decibelech (dB) v závislosti na kmitočtu. Nejvýstižněji lze vyjádřit kmitočtovou charakteristiku reproduktoru nebo reproduktorové soustavy grafem.

Většinou ale je kmitočtová charakteristika udávaná uvedením maximální tolerance akustického tlaku v daném kmitočtovém rozsahu, např. 50 až 15 000 Hz -+ 6 dB. Jelikož je kmitočtová charakteristika reproduktorů i soustav obecně značně nerovnoměrná, neudávají někteří výrobci z taktických důvodů ve svých katalozích ani tuto maximální toleranci akustického tlaku v decibelech. Takto ochuzený údaj je bohužel bezcenný. Co je platné, že výrobce nabízí reproduktorovou soustavu s kmitočtovým rozsahem 30 až 20 000 Hz, jestliže se obává uvést maximální nerovnoměrnost akustického tlaku v tomto rozsahu, neboť může mít toleranci např. +- 20 dB.

Nerovnoměrnost neboli zvlnění kmitočtového průběhu u dobrých reproduktoprových soustav pro kvalitní přednes hudby nemá překročit v pásmu 80 až 12 000 Hz +- 3 dB a v pásmu 40 až 16 000 Hz +- 6 dB. Větší nerovnoměrnost již ochuzuje nebo zdůrazňuje určité tónové oblasti, což může způsobit slyšitelné nebo i rušivé zkreslení. Mění se také podíl mezi základními tóny a vyššími harmonickými, tím se mění barva zvuku a jednotlivé hudební nástroje i celý hudební obraz zní nepřirozeně.
20 - 125 Hz
Průměr subwooferuPrůměr subwooferu je uváděn na šroubovací díry. Celkový vnější průmšr subwooferu je obvykle o 1-2 cm širší, dle rozměrové kategorie subwooferu. U 30-ti cm subwooferu je vnější průměr vč. ochranné gumy 31,8 cm a u 25-ti cm subwooferu je to 26,5 cm vč. ochranné gumy. 300 mm (12")
Montážní hloubka subwooferuMontážní hloubka subwooferu se měří od nejspodnější hrany magnetu až po spodní okraj plechového nebo litého koše subwooferu. 151 mm
Doporučený objem uzavřené ozvučniceUzavřená ozvučnice se vyznačuje jednoduchou konstrukcí. Uzavřené ozvučnice bývají zpravidla menších rozměrů než ozvučnice bassreflexové a na jejich tlumení se používá speciální tlumící rouno.

Uzavřená ozvučnice má výhodu v tom, že zabraňuje akustickému zkratu mezi vyzařováním přední a zadní strany membrány subwooferu. Nevýhodou je, že uzavřená ozvučnice zvedá vlastní rezonanční kmitočet použitého subwooferu a tím také zvyšuje dolní mezní kmitočet. To proto, že je zadní strana membrány při vyzařování subwooferu v uzavřené ozvučnici nucena stlačovat a zřeďovat vzduch uvnitř ozvučnice. Tím se přidává k vlastní tuhosti kmitacího systému subwooferů ještě tuhost vzduchu v uzavřené ozvučnici. To způsobuje zvětšení tuhosti kmitacího systému a tím i zvýšení rezonančního kmitočtu celého systému: subwoofer -> ozvučnice.

Zvýšení rezonančního kmitočtu pro daný subwoofer je tím větší, čím menší je objem vzduchu v uzavřené ozvučnici. Poměrně malý objem vzduchu v uzavřené ozvučnici působí na subwoofer jako akustická pružina při vyzařování zadní strany membrány dovnitř uzavřené ozvučnice.

POUŽITÍ: Hlavně na kvalitní poslech basů v celém pásmu s důrazem na detailnost a přesnou reprodukci na spodním pásmu.

Klady a zápory:
+ čistá reprodukce
+ malé skříně
+ jednodušší naladění
- nízký stupěň účinnosti v hlubokých basech
- hlasitost jen za cenu enormního vychýlení membrány
- nelze očekávat výraznější akustický tlak
35 l
Doporučený objem bassreflexové ozvučniceBassreflexová ozvučnice je řešena stejně jako uzavřená ozvučnice, ale má navíc ještě tzv. bassreflexový nátrubek, neboli "bassreflex" nebo šterbinu. Na tlumení bassreflexových ozvučnic se používá jehličkový molitan.

POUŽITÍ:
Ideální použití je v případech, kdy chce posluchač dosáhnout vysoké hlasitosti a dobré úrovně akustického tlaku. Jedná se o nejlepší kompromis mezi kvalitním zvukem a výkonem a je také nejčastěji používána

Klady a zápory:
+ dobrá účinnost v hlubokých basech
+ k velké hlasitosti stačí malá výchylka membrány
- reprodukce méně přesná než u uzavřených ozvučnic
42 l
Fs - rezonanční frekvenceFs - je spodní rezonanční kmitočet. Tento parametr je de facto volný vzduch rezonanční frekvence subwooferu. Jednoduše řečeno, je to bod, ve kterém se hmotnost pohybujících se částí subwooferu vyrovnává síle suspenze subwooferu, když je v pohybu. Pokud jste někdy viděli kousek provázku, který začal nekontrolovatelně broukat ve větru, viděli jste efekt dosažení rezonanční frekvence.

Hmotnost pohyblivých částí a tuhost odpružení (surround a spider) jsou klíčovými prvky, které mají vliv na rezonanční frekvenci. Jako obecné pravidlo platí, že nižší Fs označuje subwoofer, který by byl pro reprodukci nízkých frekvencí lépší než subwoofer s vyšší Fs. Není tomu tak ale vždy, jelikož do výsledného zvuku vstupují pak i další důležité parametry subwooferu.
42 Hz
Vas - ekvivalentní objem vzduchuVas - představuje objem vzduchu, který při stlačení na jeden krychlový metr působí stejnou silou jako dodržování (CMS), suspenze v určitém subwooferu. Vas je jedním z parametrů, nejkomplikovanějším pro měření, protože na změny tlaku vzduchu mají vliv podmínky relativní vlhkosti a teploty.

Další způsob, jak popsat co VAS: zkuste použít subwoofer a najít takovou ozvučnici, která má správnou velikost, aby se vzduch vrátil stejnou tuhostí do stejné rezonance. Velikost tohoto boxu se rovná Vas. Existují ovšem i další parametry, ale ty pro přesný výpočet ozvučnice nejsou natolik nutné. Při stavbě ozvučnic jsou také důležité hodnoty rezonanční frekvence a Q-parametrů.
37,5
Xmax + -Xmax - maximální výkyv membrány subwooferu jedním směrem– není to součet, nebo také zkratka pro maximální lineární výchylku. Výstup subwooferu se stává nelineární, když kmitací cívka začne opouštět magnetickou mezeru. 8 mm
QesElectrical Q-factor of driver je elektrický činitel jakosti (elektrické tlumení). Pohybuje-li se cívka subwooferu v magnetickém poli, generuje vlastní proud, který působí proti jejímu pohybu. Qes je bezrozměrný parametr a čím je číslo nižší, tím je generovaný proud vyšší a pohyb cívky je tak tlumenější, takže se snižuje celkový proud tekoucí cívkou, výchylka i citlivost kolem rezonance fs. Pohybuje se v hodnotách od 0.08 až 0.6, v extrémech, u obyčejných univerzálních měničů, i 20. Subwoofery s příliš nízkou hodnotou Qes, velmi tlumený systém, nejsou vhodné do určitých typů ozvučnic. 0,84
QmsMechanical Q-factor of driver je mechanický činitel jakosti (mechanické tlumení). Jedná se o mechanické ztráty ovlivňující (tlumící) pohyb membrány subwooferu. Qms je bezrozměrný parametr a čím je číslo vyšší, tím jsou ztráty menší, tzn. vyšší je i výchylka a citlivost ve spodním pásmu, pohybuje se kolem 0.4 - 25. 14,96
QtsTotal Q-factor of driver je celkový činitel jakosti, zahrnuje v sobě oba parametry Qes a Qms (elektrický Qes a mechanický Qms). Pohybuje se v hodnotách cca od 0.08 až 0.6, vyjímečně až 3. Qts subwooferu se počítá stejně jako například dvojice paralelně řazených odporů, na výsledek má tedy rozhodující vliv menší hodnota, kterou nelze překročit, tou bývá většinou Qes. 0,79
Průměr kmitací cívky subwooferuČím větší průměr kmitací cívky, tím má subwoofer větší zatížitelnost, laicky řečeno. 48 mm
Materiál membrány subwooferuSpecifický materiál, ze kterého je membrána subwooferu vyrobena. IMPP Composite Cone
HmotnostHmotnost subwooferu v kilogramech. Hmotnost se zpravidla uvádí netto, čili bez obalu. 6,1 kg

Komentáře k produktu

19|Tomáš Steinbauer , 14.11.2018, 20:41
Dobrý den, mám dotaz jestli na tento zesilovač crunch dpx1000.1d dostanu z tohoto subwooferu výkon jaký mám dostat nebo jestli mi nabídnete jiný basák?
Odpověď: Marek Flek - AHIFI.CZ, 15.11.2018 17:06
Dobrý den Vážený zákazníku, doporučil bych subwoofer PIONEER TS-W311D4, který má vhodnější impedanci a ten pak zesilovač vybudí na plno.
18|David , 25.08.2017, 16:35
Dobrý den, řeším dilema, hledám náhradu za GZ xs-al 500w/RMS 91,5db. Podle citlivosti by mel Pioneer zahrát lepe, ale zase má méně wattů. Zesilovač Hifonics 600w RMS 4ohm. Co si myslíte vy? Díky za odpověď
Odpověď: Marek Flek - AHIFI.CZ, 29.08.2017 16:26
Dobrý den Vážený zákazníku, zmíněný subwoofer PIONEER bude v této cenové relaci dobrou volbou, doporučuji.
17|Kryštof Kašpar , 04.08.2017, 19:35
Dobrý den chci se zeptat jaký je rozdíl mezi tím to Subwooferem Pioneer TS-W311S4 a tím to Pioneer TS-W311D4 jelikož specifikace mi příjdou úplně stejné předem děkuji za odpověd
Odpověď: Ing. Karel Konečný - AHIFI.CZ, 11.08.2017 17:04
Dobrý den, první zmíněný má jednu cívku s impedancí 4 Ohmy, druhý subwoofer je dvoucívkový s impedancí 4+4 Ohmy. To jsou velmi podstatné rozdíly z hlediska výběru zesilovače. 
16|Lukas , 26.04.2017, 18:56
Dobrý den mám 2 tyto subwofery jaký zesilovač a bych je vybudil na 100 procent za rozumný peníz děkuji
Odpověď: Marek Flek - AHIFI.CZ, 27.04.2017 15:05
Dobrý den Vážený zákazníku, z nižší cenové relace lze použít zesilovač CRUNCH GPX 2200.1 D.
15|ondrej , 07.02.2017, 17:15
Dobry den mohli by jste mi doporucit nejaky vhodny zesilovac k tomuto subeooferu + nejake ovaly a aby zesilovac utahl jak ovaly tak i subac dekuji
Odpověď: Marek Flek - AHIFI.CZ, 08.02.2017 17:16
Dobrý den Vážený zákazníku, zesilovač, v rozumné cenové relaci, který by napájel jak subwoofer, tak oválné reproduktory, je například PIONEER GM-D8604. Bohužel nevybudí subwoofer na 100%. Pokud by se volil zesilovač, který vybudí sub na 100%, pak například CRUNCH GTX 4800.
14|Mufilista , 19.01.2017, 18:25
Přímo od Pioneer jsem se dozvěděl toto: uzavřena ozvucnice 35.4 litrů a otevřená ozvucnice 42.5 litrů. Pokud nelze dodržet přesnou litráž je možně přidat do plusu u uzavřené max 40 litrů a u otevřené 50 litrů.
Odpověď: Marek Flek - AHIFI.CZ, 20.01.2017 14:55
Dobrý den Vážený zákazníku, s dovolením jsem Vaše příspěvky shrnul do jednoho. Děkujeme za doplnění, přidáme do popisu.

7|Mufilista, 19.01.2017, 06:07Jak má bedna vypadat je jasné zkosené zadní strana nebo polepená jehlan aby se tlak ne odrážel zpět do membrány co nejdelší vzdálenost subwooferu od zadní stěny a pak důležitý údaj objem od výrobce reproduktoru. Chci aby bedna zabrala co nejméně místa ale ne na úkor zvuku.

16|Mufilista, 19.01.2017, 06:01Hledal jsem pátral jsem a ničeho jsem se ne dopátrat ani zastoupení pioneeru takovou věc neví. Předpokládám ze Číňan který to vyrábí a clověk který to návrh to vědět budou ale fakt asi kontaktovat nelze tento základní údaj by prostě mel byt a v té hromadě papíru co je v krabici taky nic.
13|mufilista , 17.01.2017, 15:14
potreboval bych aby jste sem napsali doporucenou litraz ozvucnice uzavrene a otevrene nikde na netu jsem se k tomu nedopatral. mel jsem ozvucnice dve samostatne kazda mela 40 litru ted mam odvas jednu dvojitou a hraje to hur chtel jsem usetrit misto stare ozvucnice jsem prodal ted do tretice bych to chtel uz udelat poradne nez zacnu rezat matros potrebuji litraz vyrabet jen tak nekolik ozvucnic se me nechce. u uzavre ozvucnice jsem ubral z 40 na 30 a je to horsi odhaduji ze 50 u uzavrene by mohlo bejt ok to je jen odhat.
Odpověď: Marek Flek - AHIFI.CZ, 18.01.2017 16:58
Dobrý den Vážený zákazníku, bohužel výrobce neuvádí ve svém popisu doporučenou litráž. Bude třeba dohledat někde na internetu.
12|Mufilista , 06.01.2017, 16:50
mam tyto dva subwoofery a je to masakr hrajou suprove kdyz jsem dal jeden tak jsem byl sklaman ale kdyz jsem osadil jeste jeden doprdele to bylo uplne neco jineho doporucuji davat dva spolu pokud mate v aute dost mista dva spolu delaj sileny zvuk hluboky ton je teda uchvatny pokud se pouzije poradna ozvucnice.
Odpověď: Marek Flek - AHIFI.CZ, 06.01.2017 17:19
Dobrý den Vážený zákazníku, teší nás, že jste spokojen a vaše MPV hraje, jak má :-)
11|Petr , 07.06.2016, 17:36
Já osobně mám tyto subwofery 2 v zadním platě v krátkém golfu a hrajou výborné ozvučnici jsem nechtěl protože potřebuji do kufru dat 4 basi kozla.
Odpověď: Marek Flek - AHIFI.CZ, 08.06.2016 10:58
Dobrý den Vážený zákazníku, místo na Kozla chápu :-)
10|Milan , 07.06.2016, 07:55
Nikde se nedá zjistit ani u výrobce kolik litrů by měla mít ozvučnice a ta má velký vliv na zvuk mám dva tyto subwofery mám uzavřenou ozvučnici 2x 40 litrů do čeho osazujete vy tento subwofer a pokud by to chtělo otevřenou tak jaký zvolit natrubek když nevím litraž. Chci co nejhlubší Bass.
Odpověď: Marek Flek - AHIFI.CZ, 07.06.2016 17:00
Dobrý den Vážený zákazníku, pokud výrobce neudává doporučenou litráž ani ozvučnici, bude třeba zkoušet a ,,ladit,, . Průměr a délka bassreflexového nátrubku bude pak rozhodující. Pokud budete stavět ozvučnici na míru, nezbývá, než zvolit univerzální litráž a pak zkoušet nátrubky. Stavba ozvučnice je vždy tak trochu sázka do loterie, co se výsledného zvuku týče.
9|Milan , 03.06.2016, 21:37
Jsem si pročetl hodně toho co se tu píše a dva tyto subwofery zřejmě můj zesilovac mac audio zxs 1500d netáhne na plno ono je to i slyšet když nastoupí zkreslení jaky mě doporučíte zesilovac už jsem uvás koupil dvě autorádia 5 páru reprakum 4 subwofery a 2 zesilovače a kabeláž už jsem investoval 30 tisíc a výsledek autoradio sony mex-xb100bt n100bt s tím jsem spokojen přední zadní repro alpine taky spokojen subwofery tyto zůstávají teď ještě do třetice bych vyměnil zesilovac a už chci hrát jsem sama spokojen rychle dodáte a dobře ceny . Pokud pioneer udává 400w rms 4 ohm a já mám dva předpokládám ze ideálně bych mel mít zesilovac 900w rms při 2 ohm je to tak ???? Údaje výrobců beru z rezervou.
Odpověď: Marek Flek - AHIFI.CZ, 06.06.2016 15:05
Dobrý den Vážený zákazníku, ano, je to přesně tak. Vhodným zesilovačem je například CRUNCH GTX 3000D.
8|Milan , 03.06.2016, 19:13
Dnes jsem namontoval dva tyto subwofery a zesilovač mac audio zxs 1500 d kabeláž napájecí je 20mm2 a k subwoferum je 2x6mm2 hraje to pěkně ale od půlky co dá rádio to Bass zhoršuje a mění se v rachot a tak se ptám v podstatě se děje to samé jako když se vezme běžné rádio a repraký jednoduše řečeno nástupem zkreslení jako když nějaký komponent nestíhá a tak moje otázka zní zda ten zesilovač při dvou omeh vybudí na plno subwofery. Tyto subwofery jsem slušel hrát v plate v golfu a to byl zážitek v mém mpv to už takové není ozvučnice jsou uzavřené 2x40 litru
Odpověď: Marek Flek - AHIFI.CZ, 06.06.2016 13:51
Dobrý den Vážený zákazníku, zesilovač nevybudí dva tyto reproduktory, zapojené na 2 Ohm, na 100%. Dle popisu mají subwoofery 400Watt RMS, dva tedy 800Watt RMS, při impedanci 2 Ohm. Zesilovač umí 600Watt RMS, při stejné impedanci. Pokud jsou navíc subwoofery umístěny v uzavřené ozvučnici, potřebují ještě více výkonu. Bassreflexová ozvučnice by byla lepší volbou.
7|Milan , 02.06.2016, 06:01
Chci se zeptat když tento subwofer má uzavřený koš potřebuje ozvučnici ??? Nechápu jak by ji využil když má zavřený koš ze by skrze to si nedovedu představyt.
Odpověď: Marek Flek - AHIFI.CZ, 02.06.2016 11:05
Dobrý den Vážený zákazníku, pojmu ,,uzavřený koš,, bohužel asi přesně nerozumím, každopádně jedná se o klasický subwoofer, který je určen pro instalaci do ozvučnice.
6|Adam Konečný , 22.02.2016, 20:14
Dobrý den, už jsem vám pár krát psal a chtěl bych si zakoupit tento subwoofer. Ale po přečtení více vašich komentářů si stále nejsem jistý, protože jste o tomto subwooferu psali, že nemá takový výkon jaký je psaný a že se zde platí jen za značku... Měl jsem subwoofer JBL GT5-12 (275w RMS) a byl jsem velmi spokojený, ale teď chci aspoň jednou tak silnější woofer a myslel jsem, že tento je dobrou volbou když má 400w RMS, ale ve vašich komentářích je psáno, že tomu tak není... ??? Jak to tedy je? Popřípadě poradil by jste mi jaký woofer má reálných 400w RMS (cca do 2500Kč) ? Doufám, že po vaší odpovědi už budu vědět jestli si mám Pioneer zakoupit nebo ne a nebo jestli mi poradíte jiný. Děkuji
Odpověď: Marek Flek - AHIFI.CZ, 23.02.2016 09:45
Dobrý den Vážený zákazníku, subwoofer PIONEER  TS-W311S4 má opravdu hodnoty nadsazeny. Není to špatná volba, ale pokud hledáte výkonější subwoofer, než byl původní JBL, tento model bych nevolil. Bohužel v cenové relaci do 2500,- neumí nabídnout subwoofer, který by měl tolik reálného výkonu. Vhodnou volbou by byl až například GLADEN RS 12.
5|Balvan , 27.11.2015, 17:53
Mam v aute dva subwoofery: https://m.alza.cz/blaupunkt-gtb-1200-de-dark-edition-d362738.htm?catid=18850239 .Bude tento jeden hrat vyce. Zesilovac mam Mac Audio zxs 1000 . Stavajici subwoofery mam 30cm 250w 4 ohm 35-500hz 91db nejde o hlasitost spis o hlubokej bass. A ono jde i oto zda vubec autoradio umi 20 hz kdyz v menu je nastaveni od 50hz je to sony mex n5100bt.
Odpověď: Marek Flek - AHIFI.CZ, 29.11.2015 08:54
Dobrý den Vážený zákazníku, subwoofer není špatnou volbou, doporučuji však osadit do bassreflexové ozvučnice. Nastavení lze doladit na zesilovači.
4|tomas , 15.10.2015, 21:37
dobry den co by byl vhodny zesilovac a bedna aby to hralo co nejlepe
Odpověď: Marek Flek - AHIFI.CZ, 16.10.2015 08:57
Dobrý den Vážený zákazníku, vhodnou ozvučnicí může být například C.H.P. BR12/1 . Jako vhodný zesilovač lze použít například CARPOWER HPB-1502.
3|Ondra , 08.09.2015, 11:58
Dobrý den chtel jsem se zeptat jaky subwoofer popřípadě dva by byl nejlepší pro tento zesilovač ESX Signum SE480 chci kvalitní hudbu děkuji za odpověd.
Odpověď: Marek Flek - AHIFI.CZ, 08.09.2015 12:32
Dobrý den Vážený zákazníku, jedná se o 4-kanálový zesilovač, není zrovna vhodný pro subwoofer. Pokud chcete připojit dva subwoofery, doporučuji 2 x JBL GT5-12.
2|petr , 26.08.2015, 22:55
Dobrý den chci se zeptat jestli je tento subwoofer lepší než JBL GT5-12 děkuji za váš názor
Odpověď: Marek Flek - AHIFI.CZ, 27.08.2015 10:26
Dobrý den Vážený zákazníku, osobně bych mezi těmito volil spíše Pioneer.
1|Tomáš , 03.02.2015, 02:56
Dobrý den měl bych zájem o koupi tohoto subwoferu od pioneera, chtěl sem se zeptat jestli by ste mi doporučil ozvučnici a zesilovač? A nebo nějaky jiný subwoofer o stejném výkonu děkuji za odpověd
Odpověď: Ing. Karel Šudák - AHIFI.CZ, 04.02.2015 12:52
Dobrý den Vážený zákazníku, moje doporučení na ozvučnici: http://www.ahifi.cz/prazdna-ozvucnice-c-h-p-br12-1.html + doporučení na odpovídající zesilovač pro tento subwoofer: http://www.ahifi.cz/zesilovac-carpower-hpb-1502.html.

Hodnocení

Celkové hodnocení
100 %
4 zákazníci hodnotili
Ověřený uživatel
17. 5. 2017

Poměr výkonu a ceny je super

Ohodnoťte produkt:
Zeptejte se nás
Vaše údaje použijeme pouze pro zaslání odpovědi.