Můj účet

Balíček odhlučnění Expert

Balíček odhlučnění Expert již zahrnuje kompletní odhlučnění vozidla, při kterém pracujeme se špičkovými materiály Comfortmat z modelové řady Premium a u těch nejdůležitějších oblastí z profesionální řady Expert. Celý vůz je tedy odhlučněn membránovými materiály s velmi vysokou účinností, které nemají na dnešním trhu konkurenci. Konkrétně v rámci tohoto balíčku odhlučňujeme kapotu, torpédo, přední podběhy z vnitřní strany, přední dveře, zadní dveře, páté dveře, podlahu, zavazadlový prostor, zadní podběhy z vnitřní strany a střechu. Oproti balíčku Premium tedy odhlučňujeme navíc torpédo a střechu. Celková hmotnost použitých materiálů je cca 70 až 74 Kg. S balíčkem Expert získáte rapidní snížení hluku a zvukovou i tepelnou izolaci vozidla, které v zimě ztrácí méně tepla a v létě udrží chladnější teploty. Vzhledem k více možnostem konfigurace odhlučnění nabízíme u tohoto balíčku i vylepšenou variantu odhlučnění Expert Plus, které zahrnuje stejné oblasti odhlučnění, ale s ještě účinnějšími materiály z nejvyšší profesionální řady Expert.

1. Odhlučnění předních a zadních dveří

Přes přední a zadní dveře proniká do interiéru vozu velké množství hluku a i proto je odhlučňujeme celkem v 5 vrstvách. Nejdříve aplikujeme na vnější plech dveří prémiový antivibrační materiál Comfortmat Cobra, který zamezí vibracím a pronikání hluku o nejnižších frekvencích. Jeho měrná hmotnost je pouhých 2,4 kg / m² a přitom akustický ztrátový činitel (MLF) je na vysoké hodnotě 0,35 jednotek. Následně aplikujeme jako druhou vrstvu membránový materiál Comfortmat Integra navržený speciálně pro odhlučnění dveří vozidla. Integra je zvukově a tepelně izolační materiál, který je schopen díky unikátní protihlukové membráně snížit hluk až o 26 dB. Zároveň se jedná o nejlehčí zvukově izolační materiál do dveří s protihlukovou membránou na trhu. Třetí vrstvou je taktéž antivibrační materiál Comfortmat Cobra, který zamezí vibracím a rezonancím vnitřního plechu dveří a akusticky je uzavře. Poslední vrstvou odhlučnění je materiál Comfortmat Soft Wave 15 složený z polyuretanové paměťové pěny. Soft Wave je díky své tvarové flexibilitě a vysoké schopnosti pohltit hluk ideálním materiálem pro odhlučnění plastů interiéru. Aplikujeme jej tedy na plastové výplně dveří a tím dodatečně zamezíme pronikání hluku i nežádoucímu skřípání plastů. Odhlučnění dveří má za následek také výrazné zlepšení akusticky ozvučení a to zejména jeho basové složky. 

Na všechny dveře použijeme následující tlumící materiály:

 • 1. vrstva - Comfortmat Cobra pro zamezení vibrací a zpevnění vnějšího plechu dveří.
 • 2. vrstva - Comfortmat Integra pro odhlučnění a tepelnou izolaci dveří.
 • 3. vrstva - Comfortmat Cobra pro zamezení vibrací a rezonancí vnitřního plechu dveří.
 • 4. vrstva - Comfortmat Cobra pro zpevnění plastové výplně dveří.
 • 5. vrstva - Comfortmat Soft Wave o rozměru 1000 x 700 mm pro odhlučnění plastových výplní a zamezení rezonancí.

2. Odhlučnění podlahy

Odhlučnění podlahy hraje zcela zásadní roli pro celkové odhlučnění vozu a je proto nezbytné se právě podlaze věnovat s maximální pečlivostí a volit velmi účiinné materiály. Podlaha je extrémně náchylná nejen na hluk, ale vzhledem k velké ploše i na výrazné vibrace od odrážejícího se hluku vozovky, od motoru, převodovky, pneumatik i výfukového systému. I podlahu odhlučňujeme v několika vrstvách. Tou první je tradičně antivibrační materiál a u balíčku Expert volíme profesionální antivibrační materiál Comfortmat Atom o tloušťce 4 mm a s akustickým ztrátovým činitelem (MLF) o hodnotě 0,60 jednotek. Díky těmto vlastnostem se jeden z nejúčinnější materiálů současnosti a je tedy ideálním základem pro naše instalace zaměřené na vysokou účinnost odhlučnění. U podlahy je totiž naprosto nezbytné volit antivibrační materiál s tloušťkou minimálně 3 mm a MLF okolo 0,50 jednotek. A samozřejmě čím více, tím lépe. Proto si dejte pozor na společnosti, které často pracují se základními materiály o tloušťce 2 mm a maximálním MLF 0,35 jednotek, což je naprosto nedostačující a míjí se účinkem. Takto účinný antivibrační materiál je nezbytné nejprve nahřát na 55 stupňů ve speciální průmyslové peci, proto je určený výhradně pro specializované společnosti zabývající se odhlučněním vozidel.

Jako druhou vrstvu aplikujeme materiál Comfortmat Blockshot, který je schopen podlahu díky svému vícevrstvému složení s protihlukovou membránou velmi účinně odhlučnit a poskytnout zvukovou izolaci ve výši až 32 dB. Prostor pod zadními sedačkami odhlučňujeme taktéž dvěma vrstvami, konkrétně 3 mm silným antivibračním materiálem Comfortmat Viper a zvukově izolačním materiálem Comfortmat Raptor ve druhé vrstvě. Raptor kromě zvukové izolace až 30 dB disponuje tlouškou pouhých 4 mm, což je optimální řešení pro velmi často stísněný prostor pod zadními sedačkami. Zároveň se jedná o nejúčinnější zvukově izolační materál na trhu o této tloušťce.

Na podlahu použijeme následující materiály:

 • 1. vrstva - Comfortmat Atom - antivibrační materiál, 4 mm - pro zamezení vibrací a hluku o nejnižších frekvencích na podlaze.
 • 1. vrstva - Comfortmat Viper pro zamezení vibrací a hluku o nejnižších frekvencích v prostoru pod zadními sedačkami.
 • 2. vrstva - Comfortmat Blockshot pro odhlučnění celé podlahy kromě prostoru pod zadními sedačkami.
 • 2. vrstva - Comfortmat Raptor pro odhlučnění prostoru pod zadními sedačkami.

3. Odhlučnění zavazadlového prostoru včetně zadních podběhů

Zavazadlový prostor má pro celkové odhlučnění vysoký přínos a proto nesmí chybět ani v našem balíčku Premium. Zadní podběhy jsou spolu s podlahou oblastí s největšími vibracemi a hlukem a proto je nezbytné se jim věnovat maximálním možným způsobem. Jako první vrstvu volíme na dno kufru antivibrační materiál Comfortmat Viper o tloušťce 3 mm, který zabrání vibracím karoserie i pronikání nízkofrekvenčního hluku. Na podběhy však aplikujeme stejný materiál jako na podlahu, konkrétně tedy Comfortmat Atom. Antivibrační materiál o této tloušťce s akustický ztrátovým činitelem 0,60 jednotek je z důvodu výrazně vyšších vibrací a zejména nízkofrekvenčnímu hluku prakticky nezbytný k tomu, abychom eliminovali výrazný hluk od pneumatik. Na blatníky pak používáme nejslabší materiál Comfortmat Cobra, o tloušťce 2,3 mm, který je pro tuto oblast dostačující.

Jako druhou vrstvu používáme taktéž tři různé materiály. Na dno zavazadlového prostoru aplikujeme zvukově izolační materiál Comfortmat Raptor se schopností zvukové izolace až 30 dB díky svému vícevrstvému složení s protihlukovou membránou. Při tloušťce pouhých 4 mm se s materiálem pohodlně pracuje i na velmi reliéfním povrchu dna kufru a zcela odpadá riziko nedokonalého složení obložení kufru. Na zadní podběhy, které jsou mnohem více zatížené hlukem než ostatní části zavazadlového prostoru, aplikujeme účinnější membránový materiál Comfortmat Blockshot o tloušťce 7 mm, který poskytuje vysokou úroveň zvukové izolace až 32 dB a účinně zamezí proikání hluku od nízkých až po nejvyšší frekvence. Na blatníky pak aplikujeme stejný materiál jako na dveře, tedy Comfortmat Integra o tloušťce 6 mm a schopností zvukové izolace až 28 dB

Na celý zavazadlový prostor použijeme následující materiály:

4. Odhlučnění střechy

U balíčku Expert se soustředíme také na střechu, jejíž odhlučnění účinně doplní celkové odhlučnění vozu. Očekávat můžete snížení aerodynamického hluku a okolního silničního hluku, který snadno proniká přes velmi tenký plech střechy. Účinek poznáte také za deštivého počasí, kdy téměř neuslyšíte hluk od dešťových kapek ani při nejvyšších rychlostech a za zmínku stojí i dodatečná tepelná izolace střechy. Jako první vrstvu volíme ultralehký antivibrační materiál Comfortmat Cobra, který zamezí zejména vibracím velké plochy střechy. Druhou vrstvu tvoří defaultně materiál Comfortmat Soft Wave Expert složený z velmi husté a jemné polyuretanové pěny o tloušťce 15 mm, která vyniká zvukovou izolací až -20 dB a zároveň extrémně nízkou hmotností. U odhlučnění střechy vám však dáme na výběr a jako alternativu nabízíme za stejnou cenu výrazně účinnější membránový materiál Comfortmat Skyline, který se chlubí zvukovou izolací až -25 dB a navíc má špičkové tepelně izolační vlastnosti. Ačkoliv se jedná momentálně o nejlehčí membránový materiál na trhu, je nezbytné počítat s nárustem hmotnosti o cca 3 Kg. 

Na střechu použijeme následující tlumící materiály:

5. Odhlučnění kapoty

Odhlučnění kapoty má pro celkové odhlučnění vozu spíše menší význam, přesto je velmi oblíbené a i z toho důvodu jsme jej také zahrnuli do našeho základního balíčku odhlučnění. V prvé fázi zpevníme kapotu antivibračním materiálem Comfortmat Cobra a zamezíme tak vibracím a rezonancím. Jelikož většina našich zákazníků si přeje zachovat originální kryt kapoty, jako druhou vrstvu aplikujeme zvukově i tepelně izolační materiál Comfortmat Vision právě na původní kryt motoru z vnitřní strany. Kapotu tedy odhlučníme při zachování původního vzhledu. V případě absence továrního krytu zvolíme jiný postup, na kterém se předem domluvíme.

Na kapotu tedy použijeme následující materiály:

6. Odhlučnění pátých dveří 

Myslíme i na páté dveře, jejichž odhlučnění má samozřejmě také význam. Postup je podobný jako v případě předních nebo zadních dveří. Na plech aplikujeme lehký antivibrační materiál Comfortmat Cobra a jako druhou vrstvu volíme odlečený materiál Comfortmat Vision. Díky aplikaci tohoto materiálu zajistíme bezproblémový chod dveřních pantů a elektického otvírání pátých dveří, které by mohl materiál s vyšší hmotností v budoucnu omezovat na funkci. Plastovou výplň odhlučníme materiálem Comfortmat Soft Wave

Na páté dveře použijeme následující materiály:

7. Odhlučnění torpéda

Kromě střechy je další oblastí odhlučnění u balíčku Expert také torpédo. Odhlučnění torpéda je velmi specifické a jeho účinek závisí zejména na provedení torpéda. U vozidel, které mají torpédo větších rozměrů a zasahuje někdy i do půlky motorové příčky, je jeho účinek velmi znatelný a výrazně se sníží hluk od motoru a to zejména při současném odhlučnění podlahy. Některé, především dražší vozy mají v této části vozu ukrytou elektroniku a odhlučnění této oblasti nemá význam. Odhlučnění torpéda tedy provádíme pouze tehdy, kdy jsme přesvědčeni o jeho účinku. Jako první vrstvu volíme antivibrační materiál Comfortmat Cobra o tloušťce 2,3 mm. Druhou vrstvu tvoří protihlukový materiál Comfortmat Neoprene, který sníží pronikání hluku od motoru. 

Na torpédo použijeme následující materiály:

8. Odhlučnění předních podběhů

U všech našich balíčků odhlučňujeme podlahu a samozřejmě i přední podběhy z vnitřní strany vozu tak důkladně, že již není potřebné odhlučnit přední podběhy i z vnější strany. Podlahu odhlučňujeme zpravidla až po palubní desku a věnujeme se s maximální pečlivostí každému volnému místu. Dostaneme se tak k většímu prostoru, než v případě odhlučnění z vnější strany, kde je prostor omezený. A jelikož volíme na odhlučnění podlahy antivibrační materiál o tloušťce 4 mm s velmi vysokou účinností a totéž platí o druhé vrstvě membránového materiálu s tloušťkou 7 mm, dle měření se ukázalo, že "zdvojená" aplikace již nepřináší podstatný efekt a hluk od pneumatik je dostatečně eliminován z vnitřní strany vozidla. Pouze u nejnovějších prémiových vozidel, kde často bývá umístěna v této části vozu nejrůznější kabeláž a jednotky, odlučňujeme přední podběhy i z vnější strany. Přesto pro maximální odhlučnění předních a zadních podběhů je možné objednat i dodatečnou službu odhlučnění podběhů z vnější strany. V obou případech volíme následující materiály:
 • 1. vrstva - Comfortmat Atom pro snížení vibrací karoserie a hluku o nízkých frekvencích.
 • 2. vrstva - Comfortmat Raptor pro odhlučnění plastového podběhu nebo karoserie v případě absence plastového podběhu.

  Balíček odhlučnění Expert Plus

  Ačkoliv balíček odhlučnění Expert je schopen poskytnout velmi účinné odhlučnění vozu, které na našem trhu prakticky nemá ekvivalent, přesto jsme schopni dosáhnout ještě výraznějších výsledků a proto jsme pro náročné připravili balíček odhlučnění Expert Plus. Ten zahrnuje odhlučnění stejných oblastí, ale ještě výrazně účinnějšími materiály. 

  První zásadní změnou je použití profesionálního antivibračního materiálu Comfortmat Extreme z nejvyšší modelové řady Expert na podlahu vozu. Materiál vyniká rekordním akustickým ztrátovým činitelem 0,63 jednotek a extrémní tuhostí a účinností. Tento materiál je možné aplikovat pouze v instalačních centrech Comfortmat se speciální pecí pro nahřátí materiálu. Výsledkem je nepřekonatelná schopnost zamezení vibrací i pronikání nízkofrekvenčního hluku. U podlahy zůstáváme i u druhé vrstvy, kde volíme unikátní membránový materiál Comfortmat Titan Lite, případně Comfortmat Titan se schopností zvukové izolace 36 dB, respektive 38 dB. Oba materiály z nejvyšší modelové řady Expert nahrazují druhou a třetí vrstvu odhlučnění a jedná se o dva nejúčinnější zvukově izolační materiály na současném trhu, které jsou optimální pro nepřekonatelné odhlučnění podlahy a předních podběhů z vnitřní strany vozu. Stejnou kombinaci materiálů volíme i u zadních podběhů z vnitřní strany. Všechny nejvíce problematické oblasti vozu jsou tedy u balíčku Premium Plus ošetřeny maximálním možným způsobem. Dalším vylepšením oproti klasickému balíčku Premium je volba silnějšího antivibračního materiálu Comfortmat Viper o síle 3 mm jako první vrstvy při odhlučnění všech důležitých oblastí, jako jsou dveře, blatníky, střecha, kapota a torpédo. To má za následek nejen účinnější zamezení vibrací, ale i snížení hluku o nižších frekvencích. Balíček Premium Plus tedy doporučujeme všem, kteří požadují maximální odhlučnění vozu za mírně zvýšenou cenu.  

  Kolik za balíček odhlučnění Expert a Expert Plus zaplatíte?

  Cena za materiál a práci v rámci balíčku Expert začíná na 42 990 Kč vč. DPH a v případě vylepšeného balíčku Expert Plus na 45 990 Kč vč. DPH. Cena odpovídá velikosti vozu typu Škoda Fabia, Kia Ceed nebo VW Polo. Jelikož pro stanovení ceny montáže je klíčový počet použitých materiálů, může se finální cena v případě většího vozidla změnit. Objednat vozidlo na odhlučnění je možné e-mailem: montaze@ahifi.cz, nebo telefonicky na čísle 607 38 38 38. Odhlučnění vozidel provádíme v Brně a montáž zvládneme realizovat v rámci jednoho dne. Pouze u větších vozidel a vozidel vyšší třídy je nutné montáž rozdělit do dvou pracovních dnů. Rádi vám za výhodných podmínek zapůjčíme po dobu montáže náhradní vozidlo VW Golf VII ve firemních barvách. 

  Příklady instalací odhlučnění Expert:

  Příklady instalací odhlučnění Expert Plus:

  • Kia Ceed - odhlučnění Expert Plus, cena 45 555 Kč
  • Toyota RAV4 - odhlučnění Expert Plus, cena 48 631 Kč
  • BMW 5 (G30) - odhlučnění Expert Plus, cena 51 923 Kč
  • Škoda Kodiaq - odhlučnění Expert Plus, cena 53 109 Kč
  • VW T6.1 - odhlučnění Expert Plus, cena 58 872 Kč

  Proč odhlučnění právě od nás?

  Odhlučněním se zabýváme od počátku roku 2013, kdy jsme jako první zavedli zvýhodněné balíčky odhlučnění. Od té doby jsme dokázali odhlučnit více než 1000 vozidel a jejich počet každým dnem stoupá. Díky tomu jsme nasbírali velké množství zkušeností, které uplatňujeme při rozdělávání aut i správném zvolení a umístění tlumících materiálů. Podívejte se na již hotové realizace odhlučnění vozidel, které provádí našich 8 zkušených techniků přistupujících ke každému autu s maximální péči a profesionalitou. Vozidla odhlučňujeme výhradně špičkovými materiály společnosti Comfortmat, která je světovým lídrem v oblasti odhlučnění vozidel a nabízí bezkonkurenční účinnost při odhlučnění vozu. 

  • Máme za sebou 10 let zkušeností a více než 1000 odhlučněných vozidel.
  • Používáme bezkonkurenční materiály Comfortmat, se kterými garantujeme nejúčinnější odhlučnění na trhu.
  • Můžete si vybrat, zda je pro vás prioritou maximální možné odhlučnění, nebo hmotnost materiálů.
  • V balíčcích používáme zvukově izolační materiály s protihlukovou membránou, které nemá v nabídce žádný jiný výrobce!
  • V odlehčených "Light" balíčcích využíváme speciální odlehčený materiál, který nabízí bezkonkurenční poměr hmotnosti a schopnosti odhlučnění. 
  • Neděláme žádné kompromisy - nikdy nešetříme materiálem a volíme pro danou plochu vždy nejvhodnější řešení.
  • Materiály Comfortmat vynikají i tepelnou izolací - v létě zajistí chladnější teploty v interiéru a v zimě naopak udrží teplo.
  • Využíváme nezaměnitelné know-how společnosti Comfortmat a volíme postupy, které vedou k maximálnímu odhlučnění.  
  • Máme důkladně proškolených 8 techniků, kteří přistupují k vašemu autu s maximální pečlivostí a profesionalitou.
  • Balíčky jsou orientační a lze vytvořit zcela individuální nabídku odhlučnění dle typu i velikosti vozu, účinnosti, ceny nebo hmotnosti.
  • V případě nového vozu se nemusíte bát ztráty záruky, protože prodejci nemají pochybnosti o kvalitě naší práce.
  Autor: Ing. Karel Konečný
  Kopírování fotografií nebo textu je zakázáno! Všechna práva vyhrazena.

  Komentáře k článku

  10|Vít Haraš , 18.01.2023, 09:49
  Dobrý den,Prosím jaká je cena na CLA 35 AMG shooting brake rok 2022 balíček expert vč. montáže a jak je to se zárukou na vůz?Děkuji Haraš
  Odpověď: Odborný prodejce - AHIFI.CZ, 19.01.2023 11:09
  Dobrý den Vážený zákazník, továrenskú záruku vozidla si treba overit u predajcu vozidla, v 99% s tým predajca problém nemá. Na presný  výpočet ceny nás prosím kontaktujte na email dotazy@ahifi.cz 
  9|Jaromír Hrabal , 20.03.2023, 09:44
  Dobrý den,chtěl bych poptat odhlučnění Premium vozu Octavia 3 kombi.Jedná se mi hlavně o odtlumení dunivých rezonancí od motoru a podvozku.Jaká by byla přibližná cena?Děkuji
  Odpověď: Lukáš Zemánek - AHIFI.CZ, 20.03.2023 17:33
  Dobrý den Vážený zákazníku, cena tohoto balíčku se u Vašeho vozidla aktuálně pohybuje cca. okolo : 42.000,- s dph. . Pokud budete mít zájem o individuální balíček neváhejte se na nás obrátit pomocí mailu dotazy@ahifi.cz. 
  8|Miroslav Zimčák , 24.04.2021, 16:33
  Dobrý den.Zajímalo by mě přesnější nacenění kompletního odhlučnění vozu Mazda 6 Combi 2015 verze GJ v provedeních premim a expert. A kolik by tento úkon zabral dní. Jelikož to mám do Brna trošku z ruky tak by to bylo asi na několikadenní výlet. Díky za informace.
  Odpověď: Ing. Karel Konečný - AHIFI.CZ, 24.04.2021 17:00
  Dobrý den. Balíček odhlučnění Premium, který zahrnuje kompletní odhlučnění kromě střechy u Vašeho vozu odhaduji na částku cca 32 tisíc Kč. Balíček Premium Plus, který zahrnuje stejné oblasti, ale volíme ještě účinnější a silnější materiály, by vyšel na cca 35 tisíc Kč. Kompletní odhlučnění včetně střechy a torpéda v rámci balíčku Expert vyjde na cca 37 tisíc Kč a Expert Plus lehce přes 40 tisíc. Všechny varianty stihneme v rámci 1 pracovního dne, vozidlo tedy v 8:00 přivezete a v 17:00 máme hotovo. Rozdíl je pouze v počtu techniků, kteří pracují na autě zároveň.
  7|Stanislav , 16.05.2023, 08:44
  Dobrý den, mohu poprosit o odpovědi na 2 dotazy? 1. Jaká je aktuální cena odhlučnění vozu Toyota Corolla Sedan 2019 ve verzi Expert? a 2. U mnoha položek z vašeho webshopu je uvedeno dočasně nedostupné již delší dobu. vzhledem k použití těchto položek pro odhlučnění Expert to znamená, že aktuálně toto odhlučnění nelze provést, a nebo nahrazujete tyto materiály nějakou alternativou?Děkuji a přeji hezký den.
  Odpověď: Robert Čech - AHIFI.CZ, 17.05.2023 15:28
  Dobrý den Vážený zákazníku. Cena odhlučnění vašeho vozu je cca 42 tis s DPH. Aktuálně již máme 95% zboží skladem. To, které není, máme v rezervacích právě na montáže. 
  6|Josef Marek , 01.01.2024, 13:21
  Dobry den,prosim o naceneni kompletniho odhlucneni VW Arteon (liftback), varuanty Expert a Expert plus.Zaroven zvazuji vymenu repro ve dverich, nejsem spokojen s jejich zvukem - prosim nacenit napr. dve varianty…DekujiJM
  Odpověď: Lukáš Zemánek - AHIFI.CZ, 03.01.2024 10:30
  Dobrý den Vážený zákazníku, rádi Vám zašleme cenovou nabídku jen poprosíme o upřesnění částky, kterou chcete do případného upgradu reproduktorů investovat, možností je opravdu mnoho. Upřesnění částky nám prosím zašlete na dotazy@ahifi.cz, kde Vám poté zašleme i podrobnější informace jako jsou typy materiálu, komponentů apod. . 
  5|Michal Mach , 14.01.2024, 22:15
  Dobry den, prosim o naceneni kompletniho odhlucneni VW Arteon (liftback), varianty Expert a Expert plus. Umíte i vyřešit problém s krupajicimi výdechy klimatizace (ten celý plastový podélný dil)? Děkuji. Mach
  Odpověď: Robert Čech - AHIFI.CZ, 15.01.2024 16:06
  Dobrý den Vážený zákazníku. Cena odhlučnění vašeho vozu ve variantě Expert je cca 47 tis. Expert Plus cca 50 tis. Jedinou možností je kryty demontovat a podlepit izolačním materiálem. Řešíme tyto závady často a vždy se je povedlo odstranit. 
  4|vladimír kolek , 29.11.2022, 18:40
  Dobrý den, prosím o cenu odhlučnění EXPERT pro vozidlo VOLVO XC 90, 2016, panoramatická střecha.Děkuji.
  Odpověď: Odborný prodejce - AHIFI.CZ, 30.11.2022 08:49
  Dobrý den Vážený zákazníku, pro Váš vůz Volvo XC 90 by odhlučnění EXPERT vycházelo na zhruba 43 000,-. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na email dotazy@ahifi.cz, kde můžeme probrat detaily a případně najít volný termín realizace.
  3|Dušan Kolík , 10.06.2023, 11:50
  Dobrý deň chcem sa spýtať koľko by stálo odhlučnenie Expert plus na Audi A4 B9 Avant, ďakujem za informáciu.
  Odpověď: Robert Čech - AHIFI.CZ, 13.06.2023 10:00
  Dobrý den Vážený zákazníku. Cena odhlučnění vašeho vozu je cca 49 tis. s DPH.
  2|Filip Košťál , 25.07.2021, 18:15
  Dobrý den. Měl bych v budoucnu zájem o odhlučnění Expert na Škoda Superb 2 liftback, a zajímala by mě celková cena. Předem děkuji za odpověď. Košťál
  Odpověď: Odborný prodejce - AHIFI.CZ, 26.07.2021 12:34
  Dobrý den Vážený zákazníku, veškeré info o balíčku ZDE, cena balíčku EXPERT pro Váš konkrétní vůz by byla 40 000,-.
  1|Juraj , 14.02.2023, 19:31
  Dobrý deň poprosil by som približnú cenu vytlmenia Expert(a či je vhodná) pre Honda Civic 1.6 detec r.v.2018Vopred ďakujem :)
  Odpověď: Robert Čech - AHIFI.CZ, 15.02.2023 15:53
  Dobrý den Vážený zákazníku. Celková cena odhlučnění vašeho vozu v konfiguraci expert je cca 41 tis.