Můj účet

K čemu slouží antivibrační materiály a jak vybrat ten nejvhodnější?

Antivibrační materiály mají zcela zásadní funkci při odhlučnění vozidel, protože zamezí nežádoucím vibracím a rezonancím karoserie vozu a výrazně snižují pronikání nízkofrekvenčního hluku do interiéru vozu. Jejich použití je tedy nezbytné v rámci aplikace první vrstvy odhlučnění vozu, která předchází druhé vrstvě v podobě zvukově izolačního materiálu. Veškeré důležité vlastnosti, funkce, správnou aplikaci a rozdíly mezi jednotlivými antivibračními materiály si rozebereme v tomto článku. 

Hlavní funkce antivibračních materiálů

Jak již bylo zmíněno v úvodu tohoto článku, funkce antivibračních materiálů spočívá zejména v eliminaci vibrací a rezonancí karoserie vozidla a zvýšení její tuhosti. Zdrojem vibrací může být obecně provoz vozu, tedy chod motoru, převodovky, výfukového systému, zvuk reproduktorů, ale i okolní silniční hluk, který se odráží od vozovky na podlahu. V první fázi odhlučnění vozu je tedy nezbytné co nejvíce zamezit těmto nežádoucím vibracím, které je kvalitní antivibrační materiál schopen pohltit. Antivibrační materiál se tedy aplikuje vždy jako první vrstva odhlučnění pod druhou vrstvu v podobě zvukově izolačního materiálu. Další důležitou funkcí antivibračních materiálů je schopnost snížení hluku o nejnižších frekvencích, typický například od pneumatik a vozovky. I proto se účinější a silnější antivibrační materiály aplikují zejména na přední a zadní podběhy a podlahu vozu. Vedlejším efektem aplikace antivibračního materiálu je i zpevnění tenkého plechu aut, antikorozní vlastnosti nebo v případě aplikace na dveře i výrazné zlepšení ozvučení vozidla. Typický efekt aplikace antivibračního materiálu si můžete sami ověřit například poklepáním na plech, kdy po aplikaci zmizí jeho klasický zvonivý zvuk. 

Složení a vlastnosti antivibračních materiálů

Antivibrační materiály se v průběhu posledních let rychle vyvíjí a mění se jejich složení i vlastnosti za účelem maximalizace jejich účinnosti, snížení hmotnosti i zjednodušení aplikace. Není to tak dlouhá doba, kdy se auta tlumila těžkými bitumenovými materiály s vysokou hmotností, na dnešní dobu poměrně nízkou účinností a nutností zahřívání. Materiály byly náchylné na změnu teplot, kdy v zimě praskaly a v létě se naopak roztékaly. Všechny tyto problémy řeší moderní butylové antivibrační materiály, které jsou nejčastěji složeny na bázi butyl-kaučuku. Ten již není náchylný na změny teplot, je výrazně účinnější, má nižší hmotnost a pro lepší pevnost je vybaven hliníkovou fólií. Ta může být různých tlouštěk, což ovlivňuje nejen pevnost materiálu, ale i jeho flexibilitu a snadnou aplikaci. Nejčastěji se setkáte s fóliemi o tloušťce 60 až 100 μm, vyjímkou však nejsou i materiály se zesílenou tloušťkou nebo dokonce se dvěma foliemi pro maximální pevnost. Takový materiál je pak vhodné použít zejména na méně tvarově náročný povrch jako je podlaha nebo podběhy. Ty nejkvalitnější antivibrační materiály současnosti, jako je například Comfortmat Dark D2, jsou složeny ze speciálních směsí, které zajišťují maximální účinnost při zachování velmi nízké hmostnosti. Právě hmotnost je důležitým parametrem při výběru antivibračního materiálu, protože cílem moderního odhlučnění je zbytečně nenavyšovat hmotnost vozidla. Avšak ne ve všech případech je vhodné se dívat pouze na hmotnost. Například u podlahy nebo podběhů, což jsou oblasti nejvíce zatížené hlukem a vibracemi, je nezbytné volit silný materiál s vysokou účinností, který zamezí výrazným vibracím této oblasti a zároveň nízkofrekvenčnímu hluku od pneumatik. Jako příklad ideálního antivibračního materiálu pro výše uvedené oblasti vozu uvedeme SGM Dual Prime, který disponuje tloušťkou 4 mm, nejmodernějším složením ze dvou druhů tmelů, dvěmi hliníkovými foliemi a akustickým ztrátovým činitelem o nejvyšší hodnotě ze všech antivibračních materiálů na trhu s tloušťkou 4 mm. A právě akustickým ztrátovým činitelem se budeme zabývat v další kapitole tohoto článku, protože se jedná o nejdůležitější veličinu ze všech.

Akustický ztrátový činitel aneb alfa a omega antivibračních materiálů

Pravděpodobně jste si již všimli, že kvalitní výrobci uvádějí u antivibračních materiálů hodnotu akustického ztrátového činitele, anglicky mechanical loss factor - MLF. Můžete se setkat i s jinými zkratkami jako KMP, ILC a podobně, obvykle záleží na překladu v dané zemi. Vždy se však jedná o akustický ztrátový činitel, který bývá vyjádřen desetiným číslem, například 0,35. Při nákupu antivibračního materiálu vždy berte v potaz tento údaj a doporučujeme se zcela vyhnout materiálům, které akustický ztrátový činitel nemají vůbec uveden. Pozor si dejte i na triky některých prodejců, kteří záměrně tento údaj zvyšují, vždy je lepší se podívat i například na web výrobce. A co konkrétně tedy toto desetinné číslo znamená? Akustický ztrátový činitel vyjadřuje schopnost materiálu pohlcovat šířící se zvuk a měnit energii vytvořených vibrací na energii tepelnou. Teoretický maximální ztrátový činitel je 1, což znamená žádné vibrace. Platí tedy, že čím vyšší je ztrátový činitel, tím lépe. V praxi to tedy znamená, že materiál s akustickým ztrátovým činitelem 0,55 je účinější než jiný antivibrační materiál s hodnotou akustického ztrátového činitele 0,33. Výše této hodnoty závisí na mnoha faktorech a těmi nejzásadnějšími je kvalita a složení daného antivibračního materiálu a samozřejmě jeho tloušťka. Obecně platí, že čím je materiál silnější, tím má i vyšší hodnotu MLF. A jaký akustický ztrátový činitel, případně jaká tloušťka materiálu je optimální? Na to samozřejmě neexistuje obecná odpověď. Každá oblast vozu vyžaduje jinak účinný materiál. Například pro odhlučnění dveří z důvodu zlepšení ozvučení si vystačíte s antivibračním materiálem o tloušťce 2 mm a MLF 0,25, pro odhlučnění podlahy nebo podběhů je již takový materiál velmi nevhodný a jeho účinnost extrémně nízká, bez přehánění až zanedbatelná. Proto je největší chybou, a to velmi často i u společností, které se odhlučněním profesionálně zabývají, aplikovat stejný materiál na všechny oblasti vozu a nebrat v potaz jeho fyzikální vlastnosti a míru vibrací a hluku v dané oblasti vozidla. V další kapitole si rozebereme všechny nejběžnější oblasti vozidel a doporučíme vhodný antivibrační materiál. 

Správná aplikace jako základ pro účinné odhlučnění

Správně odvedená práce a zvolený postup je mnohdy nejdůležitější parametr odhlučnění vozu. Špičkové materiály ruských výrobců Comfortmat a SGM zaručují maximální možnou přilnavost, odolnost vůči extrémním teplotám i stejné vlastnosti po celou životnost vozu. Ani tyto vysoce kvalitní antivibrační a zvukově izolační materiály však nemusí fungovat dle svých možností, pokud jejich aplikace nebude provedena podle několika důležitých pravidel. Tím prvním a zcela zásadním je perfektní odmaštění povrchu. Jen tak bude na karoserii antivibrační materiál perfektně držet a prakticky nikdy se samovolně neodlepí. K odmaštění je nejlepší klasická IPA, případně čistič brzd a další přípravky na odmaštění povrchu. Plechy moderních vozů jsou často opatřeny nejrůznějšími vosky a ty je potřeba důkladně odstranit. Jelikož antivibrační materiály plní i antikorozní funkci, nemusíte se odstranění továrních maziv obávat. Pomůckou, bez které se při aplikaci neobejdete, je přitlačovací váleček. Antivibrační materiály totiž fungují na 100% pouze v případě, že jsou dokonale přilnuté k povrchu bez vzduchových mezer. A jak tedy materiál správně aplikovat? Na základě plochy, na kterou budete antivibrační materiál lepit, si ustřihněte vhodný rozměr materiálu. Vždy je lepší dobře plánovat a materiál příliš nekouskovat, v některých případech můžete použít s drobnými úpravami i originální rozměr. Doby, kdy se doporučovalo pláty stříhat na velmi malé kusy jsou již dávno pryč. Sice se s menšími kousky lépe pracuje, zbytečně se však častým překrýváním navyšuje celková výška odhlučnění a zároveň se zvyšuje riziko vniknutí vlhkosti a vzduchu mezi jednotlivé kusy materiálu. Nehledě na estetickou stránku instalace. A jak s nadsázkou říkají naší ruští kolegové - kvalitní montážník nepracuje s odpadem. Samozřejmě však záleží na reliéfu pobrchu a na některé oblasti typu zadních podběhů je nzebytné materiál nastříhat na menší kusy. Na podlahu, střechu, dno kufru, dveře a další velké plochy však pracujte s velkými rozměry. Antivibrační materiál požadovaného tvaru tedy nalepte na odmaštěný povrch a následně jej ideálně po celém povrchu přitlačte válečkem. Dalším kusem překryjte okraj předcházejícího materiálu a opět důkladně vyválečkujte. Antivibrační materiál aplikujte vždy na kompletní plochu, bez jakýchkoliv mezer, které snižují účinek. V případě silnějších materiálů s tloušťkou 4 mm a více doporučujeme spíše jednotlivé kusy nepřekrývat a aplikovat je vedle sebe. Po úspěšné aplikaci antivibračního materiálu se můžete pustit do druhé, případně třetí vrstvy odhlučnění. 

Jaký antivibrační materiál zvolit pro jednotlivé oblasti vozidel?

Jak jsme již naznačili v přecházejících řádcích, je nezbytné pro každou oblast vozu zvolit vhodný antivibrační materiál, který účinně zamezí vibracím karoserie. Znovu upozorňujeme, že antivibrační materiál zamezí i pronikání hluku o nejnižších frekvencích, který zvukově izolační materiál aplikovaný v druhé vrstvě nemá šanci eliminovat. Nízkofrekvenční hluk vzniká typicky například od pneumatik a obecně od okolního silničního hluku, zejména od vozovky. Svou roli samozřejmě hraje i cena, protože čím účinejší materiál je, tím bude i dražší. Je proto vhodné stanovit si rozpočet, zamýšlenou účinnost, ale i celkovou hmotnost odhlučnění. Platí totiž přímá úměra mezi účinností materiálu, jeho hmotností a také cenou. Níže se dozvíte naše doporučení optimálních antivibračních materiálů pro jednotlivé oblasti vozu. Samozřejmě můžete použít i ekonomičtější varianty za předpokladu dodržení doporučené tloušťky. Připomínáme i náš konfigurátor odhlučnění, který za vás vybere vhodné materiály pro zvolenou oblast a typ vozu. Nezapomínejte však, že antivibrační materiál je pouze prvním krokem pro účinné odhlučnění vozidel. Tím druhým je aplikace zvukově izolačního materiálu, který pohltí hluk o středních a vysokých frekvencích.Dveře - právě dveře patří mezi nejčastější oblasti, na které se antivibrační materiál aplikuje. A to nejen z důvodu odhlučnění, ale zejména pro zlepšení akustiky reproduktorů. Po aplikaci antivibračního materiálu můžete očekávat zamezení vibrací, rezonancí a nejrůznějších nepříjemných zvuků. Dalším efektem je pak výrazné zlepšení basové složky reproduktorů i zvuku středobasu, což je asi nejžádanější funkce. Pro tyto účely stačí základní antivibrační materiály o tloušťce 2 mm. Jedním z nich je momentálně náš nejprodávanější antivibrační materiál Comfortmat Standard S2 o tloušťce 2 mm a MLF 0,26 jednotek. Pokud chcete dveřím o něco více ulevit na hmotnosti a plánujete i odhlučnění dveří, pak doporučujeme odlehčený a zároveň výrazně účinnější antivibrační materiál Comfortmat Dark D2, který při tloušťce 2,3 mm disponuje akustickým ztrátovým činitelem 0,35 jednotek. Pro účinnější odhlučnění dveří je pak vhodné zvolit na vnější plech dveří silnější materiál Comfortmat Dark D3 o tloušťce 3 mm a MLF 0,41. Pokud instalujete velmi výkonné reproduktory, pak lze samozřejmě aplikovat i silnější antivibrační materiál typu Comfortmat Extreme. Na vnitřní plech postačí obvykle materiál o tloušťce 2 mm. Pouze v případě větších otvorů v plechu a instalace výkonnějších reproduktorů doporučujeme i zde tloušťku 3 mm. Kompletní návod najdete v našem článku "jak odhlučnit dveře auta". 

Zavazadlový prostor a zadní podběhy - oblast, která je velmi zatížena vibracemi i hlukem a je proto nezbytné použití velmi účinných materiálů, zejména pak na zadní podběhy. Zároveň jde o oblast, kde je snad nejvíce experimentovat s tloušťkami i účinností materiálů. V obecné rovině doporučujeme na blatníky a dno kufru aplikovat materiál o tloušťce 2 až 3 mm s vyšším akustickým ztrátovým činitelem. Takové parametry splňují například antivibrační materiály Comfortmat Dark D2, případně SGM Onyx 2 a jejich varianty s tloušťkou 3 mm v případě, že se rozhodnete vůz odhlučnit účinněji. Na podběhy však důrazně doporučujeme použít ty nejúčinnější antivibrační materiály s tloušťkou minimálně 3 a optimálně 4 mm s akustickým ztrátovým činitelem okolo hodnoty 0,50 a výše. Vhodnými pro tyto účely jsou Comfortmat Dark D4, který si i přes vysokou účinnost a MLF o hodnotě 0,49 jednotek zachovává velmi nízkou hmotnost. Pokud je prioritou maximální zamezení vibrací a nízkofrekvenčního hluku, zvolte SGM Dual Prime s MLF 0,66 jednotek. Veškeré další informace najdete v našem článku "jak odhlučnit kufr".

Podlaha - oblast, u které se vyvarujte použití základních antivibračních materiálů a stejně tak tloušťce pod 3 mm. Ta by měla být určitým standardem pro účinné odhlučnění této na hluk a vibrace extrémně náchylnou oblast vozu. Právě na podlaze se nejvíce projevují vibrace a nízkofrekvenční hluk od pneumatik, motoru, převodovky, výfuků a samozřejmě hluk odrážející se od vozovky. V našich instalacích nejčastěji najdete Comfortmat Dark D3, který je ideálním kompromisem mezi vysokou účinností a nízkou hmotností. V případě požadavku na maximální odhlučnění volíme Comfortmat AtomSGM Onyx 4, případně nejúčinnější antivibrační materiál SGM Dual Prime. Díky modernímu složení těchto materiálů není nutné nahřívání a postačí skladování před instalací při teplotě okolo 20 stupňů. Doporučit lze samozřejmě i ekonomičtější varianty pro ušetření nákladů, doporučujeme však zachovat tloušťku minimálně 3 mm. Stejný postup volíme v případě odhlučnění středového tunelu a motorové přepážky. Více v našem článku "jak odhlučnit podlahu".Přední podběhy - zde platí prakticky to stejné jako u podlahy a zadních podběhů. Hluk od pneumatik patří k těm nejproblematičtějším a proto téměř výhradně volíme antivibrační materiály s tloušťkou 4 mm. Samozřejmě pokud to prostor dovolí nebo nemá zákazník jiné priority, například nízkou hmotnost. Volba tak opět padá na odlehčené materiály Comfortmat Dark D4, případně jeho ekvivalent SGM Air 4. V případě maximální konfigurace volíme tak jako u podlahy dle rozpočtu Comfortmat AtomSGM Onyx 4, nebo SGM Dual Prime. Doporučit lze samozřejmě i ekonomičtější varianty těchto dvou ruských výrobců pro ušetření nákladů, doporučujeme však zachovat tloušťku minimálně 3 mm. Veškeré další informace najdete v našem článku "jak odhlučnit přední podběhy".

Střecha - tenký plech střechy je také nezbytné opatřit antivibračním materiálem, který zamezí nejen vibracím, ale plech i zpevní a zamezí například hluku od dešťových kapek. U střechy doporučujeme antivibrační materiál o tloušťce 2 až 3 mm a ideální je použití odlehčených materiálů zaměřených na nízkou hmotnost. Takové jsou například Comfortmat Dark D2 nebo SGM Air 3 PrimeKompletní informace najdete v našem článku "jak odhlučnit střechu".

Kapota - často se setkáváme s dotazy, proč vlastně odhlučnit kapotu a jestli to má nějaký význam. Naše odpověď je, že jako doplněk ke kompletnímu odhlučnění vozu význam má. Jednak se mírně sníží hluk motoru nejen v okolí auta, ale i v interiéru vozu a díky aplikaci antivibračního materiálu zmizí i plechový zvuk při zavírání kapoty. A to je pravděpodobně funkce, kterou zákazníci nejvíce oceňují. Na kapotu doporučujeme obdobné antivibrační materiály jako u střechy, tedy s tloušťkou 2 až 3 mm a ideálně v odlehčené verzi. Opět tedy volíme nejčastěji Comfortmat Dark D2 a pokud se o odhlučnění kapoty zajímáte důkladněji, přečtěte si náš článek "jak odhlučnit kapotu". 

Interiérové plasty - ačkoliv jsou antivibrační materiály určené převážně pro aplikaci na kov, často se využívají i na interiérové plasty. Typickým příkladem jsou například dveřní výplně (lidově tapec), plastové obložení kufru a boků vozidel, obložení víka kufru, sloupky a další plasty v interiéru. Ty mohou i u novějších vozů vydávat nepříjemné zvuky. Pro jejich zamezení použijte antivibrační materiály s tloušťkou pod 2 mm, například Comfortmat Standard S1 o tloušťce 1,5 mm. Případně můžete použít libovolný materiál, který vám zbyl po aplikaci jiné oblasti. Pouze v případě, kdy potřebujete výrazně zpevnit plasty, například z důvodu výkonných reproduktorů ve dveřích, zvolte silnější antivibrační materiál. Zároveň vždy doporučujeme opatřit plasty zvukově absorpčním pěnovým materiálem, případně těsnícím materiálem zamezujícím skřípaní mezi plasty.

Autor: Ing. Karel Konečný
Kopírování fotografií nebo textu je zakázáno! Všechna práva vyhrazena.

Související produkty

Comfortmat GhostAntivibrační materiál Comfortmat GhostTipRychlý náhled (333 hodnocení)antivibrační materiál, 700 x 500 mm, tloušťka 2,5 mm, MLF 0,27, hmotnost 3,71 kg/m²159 KčSklademSGM Air 4 PrimeAntivibrační materiál SGM Air 4 PrimeRychlý náhled (4 hodnocení)antivibrační materiál, 800 x 500 mm, tloušťka 4 mm, MLF 0,48, hmotnost 5,22 kg/m²349 KčSklademSGM Air 3 PrimeAntivibrační materiál SGM Air 3 PrimeRychlý náhled (6 hodnocení)antivibrační materiál, 800 x 500 mm, tloušťka 3 mm, MLF 0,42, hmotnost 3,67 kg/m²309 KčSklademSGM Air 2 PrimeAntivibrační materiál SGM Air 2 PrimeTipRychlý náhled (25 hodnocení)antivibrační materiál, 800 x 500 mm, tloušťka 2 mm, MLF 0,34, hmotnost 2,85 kg/m²259 KčSklademSGM Onyx 4 PrimeAntivibrační materiál SGM Onyx 4 PrimeRychlý náhled (8 hodnocení)antivibrační materiál, 800 x 500 mm, tloušťka 4 mm, MLF 0,55, hmotnost 6,97 kg/m²329 KčSklademSGM Onyx 2 PrimeAntivibrační materiál SGM Onyx 2 PrimeTipRychlý náhled (26 hodnocení)antivibrační materiál, 800 x 500 mm, tloušťka 2 mm, MLF 0,39, hmotnost 3,55 kg / m²239 KčDočasně nedostupnéSGM Onyx 3 PrimeAntivibrační materiál SGM Onyx 3 PrimeRychlý náhled (7 hodnocení)antivibrační materiál, 800 x 500 mm, tloušťka 3 mm, MLF 0,47, hmotnost 5,22 kg/m²289 KčSklademSGM Alpha 3Antivibrační materiál SGM Alpha 3Rychlý náhled (7 hodnocení)antivibrační materiál, 800 x 500 mm, tloušťka 3 mm, MLF 0,40, hmotnost 5,60 kg/m²259 KčSklademSGM Alpha 2Antivibrační materiál SGM Alpha 2Rychlý náhled (26 hodnocení)antivibrační materiál, 800 x 500 mm, tloušťka 2 mm, MLF 0,34, hmotnost 3,65 kg/m²209 KčDočasně nedostupnéComfortmat AtomAntivibrační materiál Comfortmat AtomRychlý náhled (29 hodnocení)antivibrační materiál, 700 x 500 mm, tloušťka 4 mm, MLF 0,60, hmotnost 5,79 Kg / m²339 KčSklademComfortmat D4Antivibrační materiál Comfortmat Dark D4Poslední kusyRychlý náhled (30 hodnocení)antivibrační materiál, 700 x 500 mm, tloušťka 4 mm, MLF 0,49, hmotnost 4,54 Kg / m²Prodej skončilComfortmat D3Antivibrační materiál Comfortmat Dark D3TipPoslední kusyRychlý náhled (66 hodnocení)antivibrační materiál, 700 x 500 mm, tloušťka 3 mm, MLF 0,41, hmotnost 3,37 Kg/m²Prodej skončilComfortmat D2Antivibrační materiál Comfortmat Dark D2TipPoslední kusyRychlý náhled (249 hodnocení)antivibrační materiál, 700 x 500 mm, tloušťka 2,3 mm, MLF 0,35, hmotnost 2,51 Kg/m²Prodej skončilComfortmat VespaAntivibrační materiál Comfortmat VespaTipRychlý náhled (79 hodnocení)antivibrační materiál, 700 x 500 mm, tloušťka 2,5 mm, MLF 0,36, hmotnost 3,51 kg/m² 199 KčSklademSGM Dual PrimeAntivibrační materiál SGM Dual PrimeTipRychlý náhled (26 hodnocení)antivibrační materiál, 800 x 500 mm, tloušťka 4 mm, MLF 0,66, hmotnost 5,85 kg/m²399 KčSkladem

Podobné články

Jak nejúčinněji odhlučnit zavazadlový prostor
S příchodem nových a účinnějších antivibračních a zvukově izolačních materiálů Comfortmat jsme aktualizovali náš článek týkajícího se odhlučněním kufru.
Celý článek
Jak nejúčinněji odhlučnit podlahu vozidla
Přes podlahu se do interiéru vozu dostává hluk od silnice, od kol, ale i od motoru, převodovky nebo výfuku. V našem článku se dozvíte jak odhlučnit podlahu vozu v několika krocích.
Celý článek
Jak odhlučnit páté dveře (víko kufru) vozidla
Posledním článkem o odhlučnění jednotlivých oblastí vozidel jsou páté dveře, na které by se nemělo zapomínat v rámci kompletního odhlučnění vozu. Více v našem článku.
Celý článek
Jak odhlučnit zadní podběhy vozidla
Odhlučnění zadních podběhů provádíme převážně ze strany zavazadlového prostoru. Jsou však případy, kdy je odhlučnění vhodné z vnější strany a jak na to se podíváme v našem článku.
Celý článek
Jak odhlučnit střechu auta?
Odhlučnění střechy účinně zamezí pronikání hluku přes střechu vozu a poskytne také její tepelnou izolaci. V našem dalším článku se podíváme jak na to.
Celý článek
Jak na odhlučnění předních podběhů vozidla
Odhlučnění předních podběhů má vliv zejména na hluk od vozovky, kol a létajících kamínků. V našem článku se dozvíte jak přední podběhy velmi účinně odhlučnit.
Celý článek
Jak správně odhlučnit dveře vozidla
Přední i zadní dveře jsou jedny z hlavních ploch, kterými do interiéru vozidla proniká vysoké procento hluku a jsou základním prvkem odhlučnění celého vozu.
Celý článek
Jak odhlučnit kapotu ve třech účinných variantách
Odhlučnění kapotu zpevní, zamezí vibracím a sníží hluk motoru pronikající do interiéru. V našem článku se dozvíte jak kapotu odhlučnit přehledně v několika krocích.
Celý článek

Komentáře k článku